WORKS

ABOUT

CONTACT

HRUŠKOVICA / PEAR DISTILLATE commercial / komerčné, 2017 Grafický návrh a následná realizácia obalu pre kvalitný hruškový destilát. Samotný produkt ako aj obal v tejto podobe slúži ako firemný dar pre klientov. Grafický návrh má pôsobiť decentne a zároveň luxusne. Minimalistický dizajn, ktorého nosným prvkom je fotografia hrušky, sprevádza materiál a technológie, ktoré boli použité pri výrobe a tlači krabičky ako: razba na písme, matný lak zvýrazňujúci eleganciu a predovšetkým masívny lesklý a priehľadný lak simulujúci reálne kvapky vody na hruške. A graphic design and subsequent implementation of the package for a high-quality pear distilled liquor. The product itself as well as the carton in this form is used as a company gift for the clients. The graphic design has to look restrained and at the same time luxury. A minimalist design, whose main element is the photo of a pear, is accompanied by the material and technology that were used in the production and printing of the box such as: embossing on the scripture, matt lacquer accentuating elegance and above all a massive shiny and transparent lacquer simulating the real water drops on the pear. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
HRUŠKOVICA / PEAR DISTILLATE commercial / komerčné, 2017 Grafický návrh a následná realizácia obalu pre kvalitný hruškový destilát. Samotný produkt ako aj obal v tejto podobe slúži ako firemný dar pre klientov. Grafický návrh má pôsobiť decentne a zároveň luxusne. Minimalistický dizajn, ktorého nosným prvkom je fotografia hrušky, sprevádza materiál a technológie, ktoré boli použité pri výrobe a tlači krabičky ako: razba na písme, matný lak zvýrazňujúci eleganciu a predovšetkým masívny lesklý a priehľadný lak simulujúci reálne kvapky vody na hruške. A graphic design and subsequent implementation of the package for a high-quality pear distilled liquor. The product itself as well as the carton in this form is used as a company gift for the clients. The graphic design has to look restrained and at the same time luxury. A minimalist design, whose main element is the photo of a pear, is accompanied by the material and technology that were used in the production and printing of the box such as: embossing on the scripture, matt lacquer accentuating elegance and above all a massive shiny and transparent lacquer simulating the real water drops on the pear. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
HRUŠKOVICA / PEAR DISTILLATE commercial / komerčné, 2017 Grafický návrh a následná realizácia obalu pre kvalitný hruškový destilát. Samotný produkt ako aj obal v tejto podobe slúži ako firemný dar pre klientov. Grafický návrh má pôsobiť decentne a zároveň luxusne. Minimalistický dizajn, ktorého nosným prvkom je fotografia hrušky, sprevádza materiál a technológie, ktoré boli použité pri výrobe a tlači krabičky ako: razba na písme, matný lak zvýrazňujúci eleganciu a predovšetkým masívny lesklý a priehľadný lak simulujúci reálne kvapky vody na hruške. A graphic design and subsequent implementation of the package for a high-quality pear distilled liquor. The product itself as well as the carton in this form is used as a company gift for the clients. The graphic design has to look restrained and at the same time luxury. A minimalist design, whose main element is the photo of a pear, is accompanied by the material and technology that were used in the production and printing of the box such as: embossing on the scripture, matt lacquer accentuating elegance and above all a massive shiny and transparent lacquer simulating the real water drops on the pear. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
HRUŠKOVICA / PEAR DISTILLATE commercial / komerčné, 2017 Grafický návrh a následná realizácia obalu pre kvalitný hruškový destilát. Samotný produkt ako aj obal v tejto podobe slúži ako firemný dar pre klientov. Grafický návrh má pôsobiť decentne a zároveň luxusne. Minimalistický dizajn, ktorého nosným prvkom je fotografia hrušky, sprevádza materiál a technológie, ktoré boli použité pri výrobe a tlači krabičky ako: razba na písme, matný lak zvýrazňujúci eleganciu a predovšetkým masívny lesklý a priehľadný lak simulujúci reálne kvapky vody na hruške. A graphic design and subsequent implementation of the package for a high-quality pear distilled liquor. The product itself as well as the carton in this form is used as a company gift for the clients. The graphic design has to look restrained and at the same time luxury. A minimalist design, whose main element is the photo of a pear, is accompanied by the material and technology that were used in the production and printing of the box such as: embossing on the scripture, matt lacquer accentuating elegance and above all a massive shiny and transparent lacquer simulating the real water drops on the pear. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
HRUŠKOVICA / PEAR DISTILLATE commercial / komerčné, 2017 Grafický návrh a následná realizácia obalu pre kvalitný hruškový destilát. Samotný produkt ako aj obal v tejto podobe slúži ako firemný dar pre klientov. Grafický návrh má pôsobiť decentne a zároveň luxusne. Minimalistický dizajn, ktorého nosným prvkom je fotografia hrušky, sprevádza materiál a technológie, ktoré boli použité pri výrobe a tlači krabičky ako: razba na písme, matný lak zvýrazňujúci eleganciu a predovšetkým masívny lesklý a priehľadný lak simulujúci reálne kvapky vody na hruške. A graphic design and subsequent implementation of the package for a high-quality pear distilled liquor. The product itself as well as the carton in this form is used as a company gift for the clients. The graphic design has to look restrained and at the same time luxury. A minimalist design, whose main element is the photo of a pear, is accompanied by the material and technology that were used in the production and printing of the box such as: embossing on the scripture, matt lacquer accentuating elegance and above all a massive shiny and transparent lacquer simulating the real water drops on the pear. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
HRUŠKOVICA / PEAR DISTILLATE commercial / komerčné, 2017 Grafický návrh a následná realizácia obalu pre kvalitný hruškový destilát. Samotný produkt ako aj obal v tejto podobe slúži ako firemný dar pre klientov. Grafický návrh má pôsobiť decentne a zároveň luxusne. Minimalistický dizajn, ktorého nosným prvkom je fotografia hrušky, sprevádza materiál a technológie, ktoré boli použité pri výrobe a tlači krabičky ako: razba na písme, matný lak zvýrazňujúci eleganciu a predovšetkým masívny lesklý a priehľadný lak simulujúci reálne kvapky vody na hruške. A graphic design and subsequent implementation of the package for a high-quality pear distilled liquor. The product itself as well as the carton in this form is used as a company gift for the clients. The graphic design has to look restrained and at the same time luxury. A minimalist design, whose main element is the photo of a pear, is accompanied by the material and technology that were used in the production and printing of the box such as: embossing on the scripture, matt lacquer accentuating elegance and above all a massive shiny and transparent lacquer simulating the real water drops on the pear. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: