WORKS

ABOUT

CONTACT

HOJDAČKA / SEESAW conceptual / konceptuálne, 2017 Apropriácia nájdeného objektu vznikla počas umeleckého workshopu. Hojdačka v starej škôlke kde sa odohrával workshop a ktorá je sídlom umeleckej organizácie Periferné centrá, dostáva nový rozmer. Svojou svetelnou interakciou sa núka okoloidúcim. Appropriation of a found object was created during an art workshop. A Seesaw, in an old kindergarten where the workshop took place and which is the seat of the art organization Peripheral Centers, is getting a new dimension. With its light interaction is offering itself to the passer-by. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Digitálny Videk - svetlo, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2017

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
HOJDAČKA / SEESAW conceptual / konceptuálne, 2017 Apropriácia nájdeného objektu vznikla počas umeleckého workshopu. Hojdačka v starej škôlke kde sa odohrával workshop a ktorá je sídlom umeleckej organizácie Periferné centrá, dostáva nový rozmer. Svojou svetelnou interakciou sa núka okoloidúcim. Appropriation of a found object was created during an art workshop. A Seesaw, in an old kindergarten where the workshop took place and which is the seat of the art organization Peripheral Centers, is getting a new dimension. With its light interaction is offering itself to the passer-by. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Digitálny Videk - svetlo, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2017
animované lgo Matúša Astraba
HOJDAČKA / SEESAW conceptual / konceptuálne, 2017 Apropriácia nájdeného objektu vznikla počas umeleckého workshopu. Hojdačka v starej škôlke kde sa odohrával workshop a ktorá je sídlom umeleckej organizácie Periferné centrá, dostáva nový rozmer. Svojou svetelnou interakciou sa núka okoloidúcim. Appropriation of a found object was created during an art workshop. A Seesaw, in an old kindergarten where the workshop took place and which is the seat of the art organization Peripheral Centers, is getting a new dimension. With its light interaction is offering itself to the passer-by. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Digitálny Videk - svetlo, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2017
HOJDAČKA / SEESAW conceptual / konceptuálne, 2017 Apropriácia nájdeného objektu vznikla počas umeleckého workshopu. Hojdačka v starej škôlke kde sa odohrával workshop a ktorá je sídlom umeleckej organizácie Periferné centrá, dostáva nový rozmer. Svojou svetelnou interakciou sa núka okoloidúcim. Appropriation of a found object was created during an art workshop. A Seesaw, in an old kindergarten where the workshop took place and which is the seat of the art organization Peripheral Centers, is getting a new dimension. With its light interaction is offering itself to the passer-by. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Digitálny Videk - svetlo, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2017
animované lgo Matúša Astraba
HOJDAČKA / SEESAW conceptual / konceptuálne, 2017 Apropriácia nájdeného objektu vznikla počas umeleckého workshopu. Hojdačka v starej škôlke kde sa odohrával workshop a ktorá je sídlom umeleckej organizácie Periferné centrá, dostáva nový rozmer. Svojou svetelnou interakciou sa núka okoloidúcim. Appropriation of a found object was created during an art workshop. A Seesaw, in an old kindergarten where the workshop took place and which is the seat of the art organization Peripheral Centers, is getting a new dimension. With its light interaction is offering itself to the passer-by. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Digitálny Videk - svetlo, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2017
HOJDAČKA / SEESAW conceptual / konceptuálne, 2017 Apropriácia nájdeného objektu vznikla počas umeleckého workshopu. Hojdačka v starej škôlke kde sa odohrával workshop a ktorá je sídlom umeleckej organizácie Periferné centrá, dostáva nový rozmer. Svojou svetelnou interakciou sa núka okoloidúcim. Appropriation of a found object was created during an art workshop. A Seesaw, in an old kindergarten where the workshop took place and which is the seat of the art organization Peripheral Centers, is getting a new dimension. With its light interaction is offering itself to the passer-by. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Digitálny Videk - svetlo, workshop vizuálneho umenia, Periferné centrá, Dúbravica, 2017