WORKS

ABOUT

CONTACT

SKRYTÝ SVET / HIDDEN WORLD conceptual / konceptuálne, 2012 Základom tejto práce je po domácky vyrobený aparát ktorý dokáže zaznamenať mikroskopické obrazy. Kombinácia detského mikroskopu a digitálnej zrkadlovky bola k dispozícií verejnosti na akademickej pôde kde si ľudia mohli zaznamenať vlastné skryté svety. Táto séria ukazuje mikroskopický svet na telách mŕtveho hmyzu. The basis of this work is a home-made camera which can record microscopic pictures. The combination of a children's microscope and a digital reflex camera were available to the public on the academic ground where people can record their own hidden worlds. This series shows the microscopic world on the bodies of dead insects. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
SKRYTÝ SVET / HIDDEN WORLD conceptual / konceptuálne, 2012 Základom tejto práce je po domácky vyrobený aparát ktorý dokáže zaznamenať mikroskopické obrazy. Kombinácia detského mikroskopu a digitálnej zrkadlovky bola k dispozícií verejnosti na akademickej pôde kde si ľudia mohli zaznamenať vlastné skryté svety. Táto séria ukazuje mikroskopický svet na telách mŕtveho hmyzu. The basis of this work is a home-made camera which can record microscopic pictures. The combination of a children's microscope and a digital reflex camera were available to the public on the academic ground where people can record their own hidden worlds. This series shows the microscopic world on the bodies of dead insects. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
SKRYTÝ SVET / HIDDEN WORLD conceptual / konceptuálne, 2012 Základom tejto práce je po domácky vyrobený aparát ktorý dokáže zaznamenať mikroskopické obrazy. Kombinácia detského mikroskopu a digitálnej zrkadlovky bola k dispozícií verejnosti na akademickej pôde kde si ľudia mohli zaznamenať vlastné skryté svety. Táto séria ukazuje mikroskopický svet na telách mŕtveho hmyzu. The basis of this work is a home-made camera which can record microscopic pictures. The combination of a children's microscope and a digital reflex camera were available to the public on the academic ground where people can record their own hidden worlds. This series shows the microscopic world on the bodies of dead insects. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
SKRYTÝ SVET / HIDDEN WORLD conceptual / konceptuálne, 2012 Základom tejto práce je po domácky vyrobený aparát ktorý dokáže zaznamenať mikroskopické obrazy. Kombinácia detského mikroskopu a digitálnej zrkadlovky bola k dispozícií verejnosti na akademickej pôde kde si ľudia mohli zaznamenať vlastné skryté svety. Táto séria ukazuje mikroskopický svet na telách mŕtveho hmyzu. The basis of this work is a home-made camera which can record microscopic pictures. The combination of a children's microscope and a digital reflex camera were available to the public on the academic ground where people can record their own hidden worlds. This series shows the microscopic world on the bodies of dead insects. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
SKRYTÝ SVET / HIDDEN WORLD conceptual / konceptuálne, 2012 Základom tejto práce je po domácky vyrobený aparát ktorý dokáže zaznamenať mikroskopické obrazy. Kombinácia detského mikroskopu a digitálnej zrkadlovky bola k dispozícií verejnosti na akademickej pôde kde si ľudia mohli zaznamenať vlastné skryté svety. Táto séria ukazuje mikroskopický svet na telách mŕtveho hmyzu. The basis of this work is a home-made camera which can record microscopic pictures. The combination of a children's microscope and a digital reflex camera were available to the public on the academic ground where people can record their own hidden worlds. This series shows the microscopic world on the bodies of dead insects. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
SKRYTÝ SVET / HIDDEN WORLD conceptual / konceptuálne, 2012 Základom tejto práce je po domácky vyrobený aparát ktorý dokáže zaznamenať mikroskopické obrazy. Kombinácia detského mikroskopu a digitálnej zrkadlovky bola k dispozícií verejnosti na akademickej pôde kde si ľudia mohli zaznamenať vlastné skryté svety. Táto séria ukazuje mikroskopický svet na telách mŕtveho hmyzu. The basis of this work is a home-made camera which can record microscopic pictures. The combination of a children's microscope and a digital reflex camera were available to the public on the academic ground where people can record their own hidden worlds. This series shows the microscopic world on the bodies of dead insects. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: