WORKS

ABOUT

CONTACT

DH RACE GRUNIKY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva downhillovú bike súťaž, ktorá sa konala v Bike parku - Gruniky. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je táto práca obohatená o niekoľko fotografií. Dĺžka videa - 03:57 Kamera - Matúš Astrab, jazdci (GoPro) Hudba vo videu - Hinder - Use Me The video records a downhill bike competition which was held in the Bike park - Gruniky. The purpose of the summary is to record and promote this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 03:57 Camera – Matúš Astrab, riders (GoPro) Music in the video – Hinder – Use Me

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
DH RACE GRUNIKY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva downhillovú bike súťaž, ktorá sa konala v Bike parku - Gruniky. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je táto práca obohatená o niekoľko fotografií. Dĺžka videa - 03:57 Kamera - Matúš Astrab, jazdci (GoPro) Hudba vo videu - Hinder - Use Me The video records a downhill bike competition which was held in the Bike park - Gruniky. The purpose of the summary is to record and promote this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 03:57 Camera – Matúš Astrab, riders (GoPro) Music in the video – Hinder – Use Me
animované lgo Matúša Astraba
DH RACE GRUNIKY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva downhillovú bike súťaž, ktorá sa konala v Bike parku - Gruniky. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je táto práca obohatená o niekoľko fotografií. Dĺžka videa - 03:57 Kamera - Matúš Astrab, jazdci (GoPro) Hudba vo videu - Hinder - Use Me The video records a downhill bike competition which was held in the Bike park - Gruniky. The purpose of the summary is to record and promote this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 03:57 Camera – Matúš Astrab, riders (GoPro) Music in the video – Hinder – Use Me
DH RACE GRUNIKY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva downhillovú bike súťaž, ktorá sa konala v Bike parku - Gruniky. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je táto práca obohatená o niekoľko fotografií. Dĺžka videa - 03:57 Kamera - Matúš Astrab, jazdci (GoPro) Hudba vo videu - Hinder - Use Me The video records a downhill bike competition which was held in the Bike park - Gruniky. The purpose of the summary is to record and promote this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 03:57 Camera – Matúš Astrab, riders (GoPro) Music in the video – Hinder – Use Me
animované lgo Matúša Astraba
DH RACE GRUNIKY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva downhillovú bike súťaž, ktorá sa konala v Bike parku - Gruniky. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je táto práca obohatená o niekoľko fotografií. Dĺžka videa - 03:57 Kamera - Matúš Astrab, jazdci (GoPro) Hudba vo videu - Hinder - Use Me The video records a downhill bike competition which was held in the Bike park - Gruniky. The purpose of the summary is to record and promote this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 03:57 Camera – Matúš Astrab, riders (GoPro) Music in the video – Hinder – Use Me
DH RACE GRUNIKY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva downhillovú bike súťaž, ktorá sa konala v Bike parku - Gruniky. Účelom zostrihu je zaznamenanie a propagovanie tejto akcie pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Okrem videa je táto práca obohatená o niekoľko fotografií. Dĺžka videa - 03:57 Kamera - Matúš Astrab, jazdci (GoPro) Hudba vo videu - Hinder - Use Me The video records a downhill bike competition which was held in the Bike park - Gruniky. The purpose of the summary is to record and promote this action for the following seasons. The short promo video is useable for various promotional purposes in the framework of the social network. In addition to the video, is this work also enriched by a few photos. Length of the video – 03:57 Camera – Matúš Astrab, riders (GoPro) Music in the video – Hinder – Use Me