MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

GELNICKÉ ILUMINÁCIE / GELNICA'S ILLUMINATIONS

2018

 

 

 

Multižánrový festival v centre Dolného Spiša, kde sa predstavilo spojenie literatúry, hudby, tanca, výtvarného a digitálneho umenia. Moja participácia na tomto podujatí bola formou animácie v podobe videomappingu na fasádu budovy priemyselného parku. Princíp animácie využíva vysoký smrek, ktorý sa týči pred budovou a je súčasťou vážnej témy obsiahnutej v animácií. Aj napriek tomu mal celý vizuál pôsobiť atraktívne a stále v sebe niesol prvky videomappingu. Nižšie uvedená kolekcia fotografií zobrazuje prierez tohto festivalu mojím pohľadom. Okrem samotného kultúrneho podujatia sú tu k videniu aj zábery, ktoré mu predchádzali, ako aj pofestivalové rekreačné doobedie strávené so známymi literátmi, zamerané na spoznávanie baníckych zákutí a pár vzdialených miest cestou z Gelnice.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

Moja práca na podujatí / My work on the event -  http://ma-visuals.com/forest-story.html

 

Video z festivalu / Video from  festival -  https://www.youtube.com/watch?v=BkAqknZr_WM&feature=youtu.be

 

 

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba