WORKS

ABOUT

CONTACT

NÁJDENE ZÁTIŠIE / FOUND STILL LIFE artistic / umelecké, 2010 - ... Séria fotografií so spoločnou tématikou nájdeného zátišia. V tejto kolekcií je dôležité aby zátišie nebolo naaranžované alebo len s malou manipuláciou s objektmi v zaujímavých priestorových, obsahových alebo svetelných kompozíciách. Séria je otvorená pre ďalšie fotografie. A series of photographs with a common theme of still-life. In this collection, it is important that the still life is not arranged or only with little manipulation of objects in interesting space, content or light compositions. The series is open for more photos.

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
NÁJDENE ZÁTIŠIE / FOUND STILL LIFE artistic / umelecké, 2010 - ... Séria fotografií so spoločnou tématikou nájdeného zátišia. V tejto kolekcií je dôležité aby zátišie nebolo naaranžované alebo len s malou manipuláciou s objektmi v zaujímavých priestorových, obsahových alebo svetelných kompozíciách. Séria je otvorená pre ďalšie fotografie. A series of photographs with a common theme of still-life. In this collection, it is important that the still life is not arranged or only with little manipulation of objects in interesting space, content or light compositions. The series is open for more photos.
NÁJDENE ZÁTIŠIE / FOUND STILL LIFE artistic / umelecké, 2010 - ... Séria fotografií so spoločnou tématikou nájdeného zátišia. V tejto kolekcií je dôležité aby zátišie nebolo naaranžované alebo len s malou manipuláciou s objektmi v zaujímavých priestorových, obsahových alebo svetelných kompozíciách. Séria je otvorená pre ďalšie fotografie. A series of photographs with a common theme of still-life. In this collection, it is important that the still life is not arranged or only with little manipulation of objects in interesting space, content or light compositions. The series is open for more photos.
animované lgo Matúša Astraba
NÁJDENE ZÁTIŠIE / FOUND STILL LIFE artistic / umelecké, 2010 - ... Séria fotografií so spoločnou tématikou nájdeného zátišia. V tejto kolekcií je dôležité aby zátišie nebolo naaranžované alebo len s malou manipuláciou s objektmi v zaujímavých priestorových, obsahových alebo svetelných kompozíciách. Séria je otvorená pre ďalšie fotografie. A series of photographs with a common theme of still-life. In this collection, it is important that the still life is not arranged or only with little manipulation of objects in interesting space, content or light compositions. The series is open for more photos.
NÁJDENE ZÁTIŠIE / FOUND STILL LIFE artistic / umelecké, 2010 - ... Séria fotografií so spoločnou tématikou nájdeného zátišia. V tejto kolekcií je dôležité aby zátišie nebolo naaranžované alebo len s malou manipuláciou s objektmi v zaujímavých priestorových, obsahových alebo svetelných kompozíciách. Séria je otvorená pre ďalšie fotografie. A series of photographs with a common theme of still-life. In this collection, it is important that the still life is not arranged or only with little manipulation of objects in interesting space, content or light compositions. The series is open for more photos.
animované lgo Matúša Astraba
NÁJDENE ZÁTIŠIE / FOUND STILL LIFE artistic / umelecké, 2010 - ... Séria fotografií so spoločnou tématikou nájdeného zátišia. V tejto kolekcií je dôležité aby zátišie nebolo naaranžované alebo len s malou manipuláciou s objektmi v zaujímavých priestorových, obsahových alebo svetelných kompozíciách. Séria je otvorená pre ďalšie fotografie. A series of photographs with a common theme of still-life. In this collection, it is important that the still life is not arranged or only with little manipulation of objects in interesting space, content or light compositions. The series is open for more photos.