WORKS

ABOUT

CONTACT

PRÍBEH LESA / the FOREST STORY conceptual / konceptuálne, 2018 Kombinovaná animácia, ktorá vznikla primárne ako videomapping na budovu priemyselného parku v Gelnici, pred ktorou sa týči vysoký smrek, ktorý bráni celoplošnému mappingu na fasádu budovy. Napriek tomu, výber budovy ako podkladu na premietanie bol zámerný. Tento technický nedostatok som sa rozhodol využiť ako hlavný segment príbehu a prispôsobiť mu celý vizuál. Príbeh a myšlienka animácie v konečnom dôsledku poukazujú na neúnosné drancovanie lesov na Slovensku a vo svete. Zámer je aj takýmto spôsobom kritizovať a rozšíriť povedomie o neúnosnom probléme. Napriek vážnej téme má animácia pôsobiť vizuálne atraktívne a stále v sebe nesie prvky videomappingu, ktoré sú prispôsobené konceptu. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:14 Combined animation, which was created primarily as a videomapping on the Gelnica industrial park building, in front of which is standing a high spruce that discourages the area-wide mapping on the building's facade. Nevertheless, the choice of the building as the basis for the projection was deliberate. I have decided to use this technical imperfection as the main segment of the story and to adapt it to the whole visual. The story and the idea of the animation is ultimately pointing out the unbearable looting of forests in Slovakia and the world. The intention is to criticize and extend the awareness of the intolerable problem. In spite of the serious theme, the animation has a visually attractive appearance and still carries elements of the videomapping that are adapted to the concept. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:14 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Gelnické Iluminácie, multižánrový festival, Gelnica, 2018

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
PRÍBEH LESA / the FOREST STORY conceptual / konceptuálne, 2018 Kombinovaná animácia, ktorá vznikla primárne ako videomapping na budovu priemyselného parku v Gelnici, pred ktorou sa týči vysoký smrek, ktorý bráni celoplošnému mappingu na fasádu budovy. Napriek tomu, výber budovy ako podkladu na premietanie bol zámerný. Tento technický nedostatok som sa rozhodol využiť ako hlavný segment príbehu a prispôsobiť mu celý vizuál. Príbeh a myšlienka animácie v konečnom dôsledku poukazujú na neúnosné drancovanie lesov na Slovensku a vo svete. Zámer je aj takýmto spôsobom kritizovať a rozšíriť povedomie o neúnosnom probléme. Napriek vážnej téme má animácia pôsobiť vizuálne atraktívne a stále v sebe nesie prvky videomappingu, ktoré sú prispôsobené konceptu. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:14 Combined animation, which was created primarily as a videomapping on the Gelnica industrial park building, in front of which is standing a high spruce that discourages the area-wide mapping on the building's facade. Nevertheless, the choice of the building as the basis for the projection was deliberate. I have decided to use this technical imperfection as the main segment of the story and to adapt it to the whole visual. The story and the idea of the animation is ultimately pointing out the unbearable looting of forests in Slovakia and the world. The intention is to criticize and extend the awareness of the intolerable problem. In spite of the serious theme, the animation has a visually attractive appearance and still carries elements of the videomapping that are adapted to the concept. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:14 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Gelnické Iluminácie, multižánrový festival, Gelnica, 2018
PRÍBEH LESA / the FOREST STORY conceptual / konceptuálne, 2018 Kombinovaná animácia, ktorá vznikla primárne ako videomapping na budovu priemyselného parku v Gelnici, pred ktorou sa týči vysoký smrek, ktorý bráni celoplošnému mappingu na fasádu budovy. Napriek tomu, výber budovy ako podkladu na premietanie bol zámerný. Tento technický nedostatok som sa rozhodol využiť ako hlavný segment príbehu a prispôsobiť mu celý vizuál. Príbeh a myšlienka animácie v konečnom dôsledku poukazujú na neúnosné drancovanie lesov na Slovensku a vo svete. Zámer je aj takýmto spôsobom kritizovať a rozšíriť povedomie o neúnosnom probléme. Napriek vážnej téme má animácia pôsobiť vizuálne atraktívne a stále v sebe nesie prvky videomappingu, ktoré sú prispôsobené konceptu. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:14 Combined animation, which was created primarily as a videomapping on the Gelnica industrial park building, in front of which is standing a high spruce that discourages the area-wide mapping on the building's facade. Nevertheless, the choice of the building as the basis for the projection was deliberate. I have decided to use this technical imperfection as the main segment of the story and to adapt it to the whole visual. The story and the idea of the animation is ultimately pointing out the unbearable looting of forests in Slovakia and the world. The intention is to criticize and extend the awareness of the intolerable problem. In spite of the serious theme, the animation has a visually attractive appearance and still carries elements of the videomapping that are adapted to the concept. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:14 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Gelnické Iluminácie, multižánrový festival, Gelnica, 2018
animované lgo Matúša Astraba
PRÍBEH LESA / the FOREST STORY conceptual / konceptuálne, 2018 Kombinovaná animácia, ktorá vznikla primárne ako videomapping na budovu priemyselného parku v Gelnici, pred ktorou sa týči vysoký smrek, ktorý bráni celoplošnému mappingu na fasádu budovy. Napriek tomu, výber budovy ako podkladu na premietanie bol zámerný. Tento technický nedostatok som sa rozhodol využiť ako hlavný segment príbehu a prispôsobiť mu celý vizuál. Príbeh a myšlienka animácie v konečnom dôsledku poukazujú na neúnosné drancovanie lesov na Slovensku a vo svete. Zámer je aj takýmto spôsobom kritizovať a rozšíriť povedomie o neúnosnom probléme. Napriek vážnej téme má animácia pôsobiť vizuálne atraktívne a stále v sebe nesie prvky videomappingu, ktoré sú prispôsobené konceptu. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:14 Combined animation, which was created primarily as a videomapping on the Gelnica industrial park building, in front of which is standing a high spruce that discourages the area-wide mapping on the building's facade. Nevertheless, the choice of the building as the basis for the projection was deliberate. I have decided to use this technical imperfection as the main segment of the story and to adapt it to the whole visual. The story and the idea of the animation is ultimately pointing out the unbearable looting of forests in Slovakia and the world. The intention is to criticize and extend the awareness of the intolerable problem. In spite of the serious theme, the animation has a visually attractive appearance and still carries elements of the videomapping that are adapted to the concept. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:14 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Gelnické Iluminácie, multižánrový festival, Gelnica, 2018
PRÍBEH LESA / the FOREST STORY conceptual / konceptuálne, 2018 Kombinovaná animácia, ktorá vznikla primárne ako videomapping na budovu priemyselného parku v Gelnici, pred ktorou sa týči vysoký smrek, ktorý bráni celoplošnému mappingu na fasádu budovy. Napriek tomu, výber budovy ako podkladu na premietanie bol zámerný. Tento technický nedostatok som sa rozhodol využiť ako hlavný segment príbehu a prispôsobiť mu celý vizuál. Príbeh a myšlienka animácie v konečnom dôsledku poukazujú na neúnosné drancovanie lesov na Slovensku a vo svete. Zámer je aj takýmto spôsobom kritizovať a rozšíriť povedomie o neúnosnom probléme. Napriek vážnej téme má animácia pôsobiť vizuálne atraktívne a stále v sebe nesie prvky videomappingu, ktoré sú prispôsobené konceptu. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:14 Combined animation, which was created primarily as a videomapping on the Gelnica industrial park building, in front of which is standing a high spruce that discourages the area-wide mapping on the building's facade. Nevertheless, the choice of the building as the basis for the projection was deliberate. I have decided to use this technical imperfection as the main segment of the story and to adapt it to the whole visual. The story and the idea of the animation is ultimately pointing out the unbearable looting of forests in Slovakia and the world. The intention is to criticize and extend the awareness of the intolerable problem. In spite of the serious theme, the animation has a visually attractive appearance and still carries elements of the videomapping that are adapted to the concept. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:14 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Gelnické Iluminácie, multižánrový festival, Gelnica, 2018
animované lgo Matúša Astraba
PRÍBEH LESA / the FOREST STORY conceptual / konceptuálne, 2018 Kombinovaná animácia, ktorá vznikla primárne ako videomapping na budovu priemyselného parku v Gelnici, pred ktorou sa týči vysoký smrek, ktorý bráni celoplošnému mappingu na fasádu budovy. Napriek tomu, výber budovy ako podkladu na premietanie bol zámerný. Tento technický nedostatok som sa rozhodol využiť ako hlavný segment príbehu a prispôsobiť mu celý vizuál. Príbeh a myšlienka animácie v konečnom dôsledku poukazujú na neúnosné drancovanie lesov na Slovensku a vo svete. Zámer je aj takýmto spôsobom kritizovať a rozšíriť povedomie o neúnosnom probléme. Napriek vážnej téme má animácia pôsobiť vizuálne atraktívne a stále v sebe nesie prvky videomappingu, ktoré sú prispôsobené konceptu. Zvuky a hudba v animácií - Matúš Astrab, zdroj hudby a zvukov z freesound. org a freemusicarchive.org Dĺžka animácie - 05:14 Combined animation, which was created primarily as a videomapping on the Gelnica industrial park building, in front of which is standing a high spruce that discourages the area-wide mapping on the building's facade. Nevertheless, the choice of the building as the basis for the projection was deliberate. I have decided to use this technical imperfection as the main segment of the story and to adapt it to the whole visual. The story and the idea of the animation is ultimately pointing out the unbearable looting of forests in Slovakia and the world. The intention is to criticize and extend the awareness of the intolerable problem. In spite of the serious theme, the animation has a visually attractive appearance and still carries elements of the videomapping that are adapted to the concept. The sounds and music in the animation - Matúš Astrab, the source of the music and sounds from freesound. org and freemusicarchive.org Length of the animation - 05:14 SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Gelnické Iluminácie, multižánrový festival, Gelnica, 2018