WORKS

ABOUT

CONTACT

FEDOR commercial/ komerčné, 2014 Fedor je postava, ktorá vzišla z kreslenej kolekcie Démonov (GRAPHICS) do 3D podoby. Je to lesný démonický škriatok so šialenou mysľou a krvilačnými sklonmi. Disponuje taktiež telepatickými zručnosťami, ktorými si dokáže podmaniť iné bytosti. Postava bola vytvorená grafickým tabletom v programe ZBrush. Fedor is a character, which came of an animated collectio „Demons“ (GRAPHICS) to the 3D form. It is a demonic forest imp with an insane mind and bloodthirsty tendency. He also has telepathic skills, by which he can seize other creatures. The character was created by a graphic tablet in a program ZBrush.

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
FEDOR commercial/ komerčné, 2014 Fedor je postava, ktorá vzišla z kreslenej kolekcie Démonov (GRAPHICS) do 3D podoby. Je to lesný démonický škriatok so šialenou mysľou a krvilačnými sklonmi. Disponuje taktiež telepatickými zručnosťami, ktorými si dokáže podmaniť iné bytosti. Postava bola vytvorená grafickým tabletom v programe ZBrush. Fedor is a character, which came of an animated collectio „Demons“ (GRAPHICS) to the 3D form. It is a demonic forest imp with an insane mind and bloodthirsty tendency. He also has telepathic skills, by which he can seize other creatures. The character was created by a graphic tablet in a program ZBrush.
animované lgo Matúša Astraba
FEDOR commercial/ komerčné, 2014 Fedor je postava, ktorá vzišla z kreslenej kolekcie Démonov (GRAPHICS) do 3D podoby. Je to lesný démonický škriatok so šialenou mysľou a krvilačnými sklonmi. Disponuje taktiež telepatickými zručnosťami, ktorými si dokáže podmaniť iné bytosti. Postava bola vytvorená grafickým tabletom v programe ZBrush. Fedor is a character, which came of an animated collectio „Demons“ (GRAPHICS) to the 3D form. It is a demonic forest imp with an insane mind and bloodthirsty tendency. He also has telepathic skills, by which he can seize other creatures. The character was created by a graphic tablet in a program ZBrush.
FEDOR commercial/ komerčné, 2014 Fedor je postava, ktorá vzišla z kreslenej kolekcie Démonov (GRAPHICS) do 3D podoby. Je to lesný démonický škriatok so šialenou mysľou a krvilačnými sklonmi. Disponuje taktiež telepatickými zručnosťami, ktorými si dokáže podmaniť iné bytosti. Postava bola vytvorená grafickým tabletom v programe ZBrush. Fedor is a character, which came of an animated collectio „Demons“ (GRAPHICS) to the 3D form. It is a demonic forest imp with an insane mind and bloodthirsty tendency. He also has telepathic skills, by which he can seize other creatures. The character was created by a graphic tablet in a program ZBrush.
animované lgo Matúša Astraba
FEDOR commercial/ komerčné, 2014 Fedor je postava, ktorá vzišla z kreslenej kolekcie Démonov (GRAPHICS) do 3D podoby. Je to lesný démonický škriatok so šialenou mysľou a krvilačnými sklonmi. Disponuje taktiež telepatickými zručnosťami, ktorými si dokáže podmaniť iné bytosti. Postava bola vytvorená grafickým tabletom v programe ZBrush. Fedor is a character, which came of an animated collectio „Demons“ (GRAPHICS) to the 3D form. It is a demonic forest imp with an insane mind and bloodthirsty tendency. He also has telepathic skills, by which he can seize other creatures. The character was created by a graphic tablet in a program ZBrush.
FEDOR commercial/ komerčné, 2014 Fedor je postava, ktorá vzišla z kreslenej kolekcie Démonov (GRAPHICS) do 3D podoby. Je to lesný démonický škriatok so šialenou mysľou a krvilačnými sklonmi. Disponuje taktiež telepatickými zručnosťami, ktorými si dokáže podmaniť iné bytosti. Postava bola vytvorená grafickým tabletom v programe ZBrush. Fedor is a character, which came of an animated collectio „Demons“ (GRAPHICS) to the 3D form. It is a demonic forest imp with an insane mind and bloodthirsty tendency. He also has telepathic skills, by which he can seize other creatures. The character was created by a graphic tablet in a program ZBrush.