WORKS

ABOUT

CONTACT

PIATY ELEMENT / FIFTH ELEMENT conceptual / konceptuálne, 2010 - 2017 Séria digitálnych fotografií vznikala v priebehu niekoľkých rokov. Prvopočiatočným zámerom nebolo vytvorenie tematickej kolekcie ale len pokus o odfotenie horiacej slimačej schránky. Až postupom času po vytvorení druhej fotografie znázorňujúcej element vody začalo polemizovanie nad vytvorením tematicky a konceptuálne uzavretej série kde prázdne miesta v schránkach mäkkýšov kde predtým existovali živé organizmy, nahrádzajú elementy. Život ako piaty element bol nahradený ohňom, vetrom, vodou a zemou. Séria sa uzavrela fotografiou života. Snímky v sebe nesú jemný surrealistický nádych. The series of digital photos was created within a few years. The outset intention was not to create a thematic collection but only an attempt to photograph a burning snail´s mailbox. Up over time after the creation of the second photo representing the element of water I started to think about to create a thematically and conceptually closed series where the empty spaces in the boxes for molluscs where the replaced elements (where there were living organisms before). Life as a fifth element has been replaced by fire, wind, water and earth. The series is closed with a photo of life. The images in themselves carry a subtle of surrealistic touch.

- rozmery / size: [ 61 x 47 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
PIATY ELEMENT / FIFTH ELEMENT conceptual / konceptuálne, 2010 - 2017 Séria digitálnych fotografií vznikala v priebehu niekoľkých rokov. Prvopočiatočným zámerom nebolo vytvorenie tematickej kolekcie ale len pokus o odfotenie horiacej slimačej schránky. Až postupom času po vytvorení druhej fotografie znázorňujúcej element vody začalo polemizovanie nad vytvorením tematicky a konceptuálne uzavretej série kde prázdne miesta v schránkach mäkkýšov kde predtým existovali živé organizmy, nahrádzajú elementy. Život ako piaty element bol nahradený ohňom, vetrom, vodou a zemou. Séria sa uzavrela fotografiou života. Snímky v sebe nesú jemný surrealistický nádych. The series of digital photos was created within a few years. The outset intention was not to create a thematic collection but only an attempt to photograph a burning snail´s mailbox. Up over time after the creation of the second photo representing the element of water I started to think about to create a thematically and conceptually closed series where the empty spaces in the boxes for molluscs where the replaced elements (where there were living organisms before). Life as a fifth element has been replaced by fire, wind, water and earth. The series is closed with a photo of life. The images in themselves carry a subtle of surrealistic touch.
animované lgo Matúša Astraba
PIATY ELEMENT / FIFTH ELEMENT conceptual / konceptuálne, 2010 - 2017 Séria digitálnych fotografií vznikala v priebehu niekoľkých rokov. Prvopočiatočným zámerom nebolo vytvorenie tematickej kolekcie ale len pokus o odfotenie horiacej slimačej schránky. Až postupom času po vytvorení druhej fotografie znázorňujúcej element vody začalo polemizovanie nad vytvorením tematicky a konceptuálne uzavretej série kde prázdne miesta v schránkach mäkkýšov kde predtým existovali živé organizmy, nahrádzajú elementy. Život ako piaty element bol nahradený ohňom, vetrom, vodou a zemou. Séria sa uzavrela fotografiou života. Snímky v sebe nesú jemný surrealistický nádych. The series of digital photos was created within a few years. The outset intention was not to create a thematic collection but only an attempt to photograph a burning snail´s mailbox. Up over time after the creation of the second photo representing the element of water I started to think about to create a thematically and conceptually closed series where the empty spaces in the boxes for molluscs where the replaced elements (where there were living organisms before). Life as a fifth element has been replaced by fire, wind, water and earth. The series is closed with a photo of life. The images in themselves carry a subtle of surrealistic touch.
PIATY ELEMENT / FIFTH ELEMENT conceptual / konceptuálne, 2010 - 2017 Séria digitálnych fotografií vznikala v priebehu niekoľkých rokov. Prvopočiatočným zámerom nebolo vytvorenie tematickej kolekcie ale len pokus o odfotenie horiacej slimačej schránky. Až postupom času po vytvorení druhej fotografie znázorňujúcej element vody začalo polemizovanie nad vytvorením tematicky a konceptuálne uzavretej série kde prázdne miesta v schránkach mäkkýšov kde predtým existovali živé organizmy, nahrádzajú elementy. Život ako piaty element bol nahradený ohňom, vetrom, vodou a zemou. Séria sa uzavrela fotografiou života. Snímky v sebe nesú jemný surrealistický nádych. The series of digital photos was created within a few years. The outset intention was not to create a thematic collection but only an attempt to photograph a burning snail´s mailbox. Up over time after the creation of the second photo representing the element of water I started to think about to create a thematically and conceptually closed series where the empty spaces in the boxes for molluscs where the replaced elements (where there were living organisms before). Life as a fifth element has been replaced by fire, wind, water and earth. The series is closed with a photo of life. The images in themselves carry a subtle of surrealistic touch.
animované lgo Matúša Astraba
PIATY ELEMENT / FIFTH ELEMENT conceptual / konceptuálne, 2010 - 2017 Séria digitálnych fotografií vznikala v priebehu niekoľkých rokov. Prvopočiatočným zámerom nebolo vytvorenie tematickej kolekcie ale len pokus o odfotenie horiacej slimačej schránky. Až postupom času po vytvorení druhej fotografie znázorňujúcej element vody začalo polemizovanie nad vytvorením tematicky a konceptuálne uzavretej série kde prázdne miesta v schránkach mäkkýšov kde predtým existovali živé organizmy, nahrádzajú elementy. Život ako piaty element bol nahradený ohňom, vetrom, vodou a zemou. Séria sa uzavrela fotografiou života. Snímky v sebe nesú jemný surrealistický nádych. The series of digital photos was created within a few years. The outset intention was not to create a thematic collection but only an attempt to photograph a burning snail´s mailbox. Up over time after the creation of the second photo representing the element of water I started to think about to create a thematically and conceptually closed series where the empty spaces in the boxes for molluscs where the replaced elements (where there were living organisms before). Life as a fifth element has been replaced by fire, wind, water and earth. The series is closed with a photo of life. The images in themselves carry a subtle of surrealistic touch.
PIATY ELEMENT / FIFTH ELEMENT conceptual / konceptuálne, 2010 - 2017 Séria digitálnych fotografií vznikala v priebehu niekoľkých rokov. Prvopočiatočným zámerom nebolo vytvorenie tematickej kolekcie ale len pokus o odfotenie horiacej slimačej schránky. Až postupom času po vytvorení druhej fotografie znázorňujúcej element vody začalo polemizovanie nad vytvorením tematicky a konceptuálne uzavretej série kde prázdne miesta v schránkach mäkkýšov kde predtým existovali živé organizmy, nahrádzajú elementy. Život ako piaty element bol nahradený ohňom, vetrom, vodou a zemou. Séria sa uzavrela fotografiou života. Snímky v sebe nesú jemný surrealistický nádych. The series of digital photos was created within a few years. The outset intention was not to create a thematic collection but only an attempt to photograph a burning snail´s mailbox. Up over time after the creation of the second photo representing the element of water I started to think about to create a thematically and conceptually closed series where the empty spaces in the boxes for molluscs where the replaced elements (where there were living organisms before). Life as a fifth element has been replaced by fire, wind, water and earth. The series is closed with a photo of life. The images in themselves carry a subtle of surrealistic touch.