WORKS

ABOUT

CONTACT

DEŇ PRE VŠETKÝCH / DAY FOR EVERYBODY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva udalosť s názvom Deň pre všetkých , ktorá sa konala v Námestove. Účelom je zaznamenanie a propagovanie tohoto festivalu pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 03:10 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Hudba vo videu - The Losers - Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself The Video records the event Deň pre všetkých 2015 (Day for all of 2015) that was held in Námestovo. The purpose is the recording and promotion of this festival for the following seasons. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 03:10 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Music in the video – The Losers – Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
DEŇ PRE VŠETKÝCH / DAY FOR EVERYBODY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva udalosť s názvom Deň pre všetkých , ktorá sa konala v Námestove. Účelom je zaznamenanie a propagovanie tohoto festivalu pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 03:10 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Hudba vo videu - The Losers - Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself The Video records the event Deň pre všetkých 2015 (Day for all of 2015) that was held in Námestovo. The purpose is the recording and promotion of this festival for the following seasons. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 03:10 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Music in the video – The Losers – Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself
animované lgo Matúša Astraba
DEŇ PRE VŠETKÝCH / DAY FOR EVERYBODY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva udalosť s názvom Deň pre všetkých , ktorá sa konala v Námestove. Účelom je zaznamenanie a propagovanie tohoto festivalu pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 03:10 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Hudba vo videu - The Losers - Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself The Video records the event Deň pre všetkých 2015 (Day for all of 2015) that was held in Námestovo. The purpose is the recording and promotion of this festival for the following seasons. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 03:10 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Music in the video – The Losers – Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself
DEŇ PRE VŠETKÝCH / DAY FOR EVERYBODY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva udalosť s názvom Deň pre všetkých , ktorá sa konala v Námestove. Účelom je zaznamenanie a propagovanie tohoto festivalu pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 03:10 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Hudba vo videu - The Losers - Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself The Video records the event Deň pre všetkých 2015 (Day for all of 2015) that was held in Námestovo. The purpose is the recording and promotion of this festival for the following seasons. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 03:10 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Music in the video – The Losers – Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself
animované lgo Matúša Astraba
DEŇ PRE VŠETKÝCH / DAY FOR EVERYBODY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva udalosť s názvom Deň pre všetkých , ktorá sa konala v Námestove. Účelom je zaznamenanie a propagovanie tohoto festivalu pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 03:10 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Hudba vo videu - The Losers - Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself The Video records the event Deň pre všetkých 2015 (Day for all of 2015) that was held in Námestovo. The purpose is the recording and promotion of this festival for the following seasons. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 03:10 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Music in the video – The Losers – Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself
DEŇ PRE VŠETKÝCH / DAY FOR EVERYBODY promotion / propagácia, 2015 Video zaznamenáva udalosť s názvom Deň pre všetkých , ktorá sa konala v Námestove. Účelom je zaznamenanie a propagovanie tohoto festivalu pre nasledovné ročníky. Krátke promo video je vhodné na rôzne propagačné účely v rámci sociálnych sieti. Dĺžka videa - 03:10 Kamera - Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Hudba vo videu - The Losers - Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself The Video records the event Deň pre všetkých 2015 (Day for all of 2015) that was held in Námestovo. The purpose is the recording and promotion of this festival for the following seasons. The short promo video is usable for various promotional purposes in the framework of the social network. Length of the video – 03:10 Camera – Matúš Astrab, Michal Glonek, ApKo (GoPro) Music in the video – The Losers – Goose lake, Gotta keep moving, History explains itself