WORKS

ABOUT

CONTACT

DOTYKY / CONTACTS conceptual / konceptuálne, 2016 Interaktívna sound-artová inštalácia v ktorej sa zameriavam na subjektívne pocity ktoré divák prežíva cez zmyslové vnemy. Tentokrát skrz alternatívny hudobný nástroj, v ktorom recipient kombinuje 6 rôznych psychadelických trackov obohatených o abstraktný vizuál, ktorý je interaktívny priamo úmerne ku zvukovým stopám. Zvuky sa dajú miešať a kombinovať len jednoduchými pohybmi rúk pri prerušovaní jednotlivých laserových lúčov. An interactive sound-art installation in which I focus on the subjective feelings which the viewer experiences through the sensory perceptions. For this time, through an alternative musical instrument, in which the recipient combines 6 different psychadelic tracks enriched with an abstract projection which is directly proportional to the soundtrack. The sounds can be mixed and combined only by simple hand movements when the individual laser beams are interrupted. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Perform Action, prezentácia prác (performácií), Záhrada- Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, 2016 - SOUNDART vs NU DANCE, medzinárodný festival zvukového umenia a súčasného tanca, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
DOTYKY / CONTACTS conceptual / konceptuálne, 2016 Interaktívna sound-artová inštalácia v ktorej sa zameriavam na subjektívne pocity ktoré divák prežíva cez zmyslové vnemy. Tentokrát skrz alternatívny hudobný nástroj, v ktorom recipient kombinuje 6 rôznych psychadelických trackov obohatených o abstraktný vizuál, ktorý je interaktívny priamo úmerne ku zvukovým stopám. Zvuky sa dajú miešať a kombinovať len jednoduchými pohybmi rúk pri prerušovaní jednotlivých laserových lúčov. An interactive sound-art installation in which I focus on the subjective feelings which the viewer experiences through the sensory perceptions. For this time, through an alternative musical instrument, in which the recipient combines 6 different psychadelic tracks enriched with an abstract projection which is directly proportional to the soundtrack. The sounds can be mixed and combined only by simple hand movements when the individual laser beams are interrupted. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Perform Action, prezentácia prác (performácií), Záhrada- Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, 2016 - SOUNDART vs NU DANCE, medzinárodný festival zvukového umenia a súčasného tanca, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
DOTYKY / CONTACTS conceptual / konceptuálne, 2016 Interaktívna sound-artová inštalácia v ktorej sa zameriavam na subjektívne pocity ktoré divák prežíva cez zmyslové vnemy. Tentokrát skrz alternatívny hudobný nástroj, v ktorom recipient kombinuje 6 rôznych psychadelických trackov obohatených o abstraktný vizuál, ktorý je interaktívny priamo úmerne ku zvukovým stopám. Zvuky sa dajú miešať a kombinovať len jednoduchými pohybmi rúk pri prerušovaní jednotlivých laserových lúčov. An interactive sound-art installation in which I focus on the subjective feelings which the viewer experiences through the sensory perceptions. For this time, through an alternative musical instrument, in which the recipient combines 6 different psychadelic tracks enriched with an abstract projection which is directly proportional to the soundtrack. The sounds can be mixed and combined only by simple hand movements when the individual laser beams are interrupted. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Perform Action, prezentácia prác (performácií), Záhrada- Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, 2016 - SOUNDART vs NU DANCE, medzinárodný festival zvukového umenia a súčasného tanca, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
DOTYKY / CONTACTS conceptual / konceptuálne, 2016 Interaktívna sound-artová inštalácia v ktorej sa zameriavam na subjektívne pocity ktoré divák prežíva cez zmyslové vnemy. Tentokrát skrz alternatívny hudobný nástroj, v ktorom recipient kombinuje 6 rôznych psychadelických trackov obohatených o abstraktný vizuál, ktorý je interaktívny priamo úmerne ku zvukovým stopám. Zvuky sa dajú miešať a kombinovať len jednoduchými pohybmi rúk pri prerušovaní jednotlivých laserových lúčov. An interactive sound-art installation in which I focus on the subjective feelings which the viewer experiences through the sensory perceptions. For this time, through an alternative musical instrument, in which the recipient combines 6 different psychadelic tracks enriched with an abstract projection which is directly proportional to the soundtrack. The sounds can be mixed and combined only by simple hand movements when the individual laser beams are interrupted. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Perform Action, prezentácia prác (performácií), Záhrada- Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, 2016 - SOUNDART vs NU DANCE, medzinárodný festival zvukového umenia a súčasného tanca, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
DOTYKY / CONTACTS conceptual / konceptuálne, 2016 Interaktívna sound-artová inštalácia v ktorej sa zameriavam na subjektívne pocity ktoré divák prežíva cez zmyslové vnemy. Tentokrát skrz alternatívny hudobný nástroj, v ktorom recipient kombinuje 6 rôznych psychadelických trackov obohatených o abstraktný vizuál, ktorý je interaktívny priamo úmerne ku zvukovým stopám. Zvuky sa dajú miešať a kombinovať len jednoduchými pohybmi rúk pri prerušovaní jednotlivých laserových lúčov. An interactive sound-art installation in which I focus on the subjective feelings which the viewer experiences through the sensory perceptions. For this time, through an alternative musical instrument, in which the recipient combines 6 different psychadelic tracks enriched with an abstract projection which is directly proportional to the soundtrack. The sounds can be mixed and combined only by simple hand movements when the individual laser beams are interrupted. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Perform Action, prezentácia prác (performácií), Záhrada- Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, 2016 - SOUNDART vs NU DANCE, medzinárodný festival zvukového umenia a súčasného tanca, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
DOTYKY / CONTACTS conceptual / konceptuálne, 2016 Interaktívna sound-artová inštalácia v ktorej sa zameriavam na subjektívne pocity ktoré divák prežíva cez zmyslové vnemy. Tentokrát skrz alternatívny hudobný nástroj, v ktorom recipient kombinuje 6 rôznych psychadelických trackov obohatených o abstraktný vizuál, ktorý je interaktívny priamo úmerne ku zvukovým stopám. Zvuky sa dajú miešať a kombinovať len jednoduchými pohybmi rúk pri prerušovaní jednotlivých laserových lúčov. An interactive sound-art installation in which I focus on the subjective feelings which the viewer experiences through the sensory perceptions. For this time, through an alternative musical instrument, in which the recipient combines 6 different psychadelic tracks enriched with an abstract projection which is directly proportional to the soundtrack. The sounds can be mixed and combined only by simple hand movements when the individual laser beams are interrupted. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - Perform Action, prezentácia prác (performácií), Záhrada- Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica, 2016 - SOUNDART vs NU DANCE, medzinárodný festival zvukového umenia a súčasného tanca, Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok, 2016 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: