MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

DIGITAL MEDIA, ATELIER BB

2017

 

 

 

Táto kolektívna výstava prezentuje práve vznikajúce umelecké stratégie v ateliéri Digitálne médiá na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý vedie Doc. MgA. Michal Murin, ArtD. Výber diel odzrkadľuje širokospektrálne prístupy študentov jednotlivých ročníkov, ich názorovú a tvorivú rôznorodosť, či snahu reflektovať aktuálne dianie. Diela sú výsledkom kritického uvažovania, skúmania vlastnej subjektivity, alebo aplikácie rôznych foriem digitálnych technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu. Na výstave je preto možné vidieť diela vo forme fotografií, objektov, interaktívnych inštalácií a videoartu, ktoré pracujú s invenčnosťou vizuálneho jazyka v podaní formujúceho sa umeleckého prejavu študenta umeleckej vysokej školy.  Moja participácia na tejto výstave bola v podobe interaktívnej inštalácie s názvom  Hranica v ktorej sa zaoberám témami bariér medzí rôznymi rovinami a svetmi, ale aj presahmi  medzi digitálnou a analógovou existenciou.

Fotodokumentácia zahŕňa inštalovanie práce a samotnú výstavu vrátane vernisáže.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab, Mária Petrisková

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

Moja práca na podujatí / My work on the event -  http://ma-visuals.com/hranica.html

 

Foto report - https://nitrianskagaleria.sk/event/digital-mediaatelier-bbvystavny-koncert-zamatove-pazury/

 

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba