WORKS

ABOUT

CONTACT

STRATENÉ DETSTVO / THE LOST CHILDHOOD conceptual / knceptuálne, 2018 - ... Fotografická kolekcia zaznamenáva nájdené hračky, ktoré boli najpravdepodobnejšie stratené alebo vyhodené. Samotné opustenie hračiek je detský údel a známkou dospievania. Preto odborníci neodporúčajú nahrádzať stratenú hračku rovnakou, aby sa dieťa učilo vysporiadať sa so stratou. Podľa môjho názoru je to ale relatívne, a stretnutie (čo i len vizuálne) so stratenou hračkou môže na ľudí pôsobiť nostalgicky a vytvárať v človeku rôzne emócie. Fotografie, samé o sebe pôsobia zaujímavo a nesú v sebe ukryté príbehy a pocity. Každá fotka sa viaže na miesto a čas nálezu. Preto súčasťou tohto fotografického projektu je aj interaktívna mapa, ktorá je dostupná pre každého a ktorá zobrazuje konkrétne miesta s fotkami nájdených hračiek. Takýmto spôsobom sa fotografie stávajú akýmisi pamäťovými schránkami, a konkrétne miesto otvára nové myslenia pri hypotetických príbehoch stratenia hračky, alebo môže dávať malú nádej bývalým majiteľom hračiek s ich opätovným stretnutím a následným uzatvorením životnej kapitoly súvisiacej s ich stratou. Projekt je plánovaný dlhodobo a prípadný záujemcovia o participáciu na tomto projekte (pridávanie vlastných fotografií na interaktívnu mapu), mi môžu napísať TU kde dostanú konkrétnejšie informácie. A photographic collection, which is recording found toys. These toys were most likely lost or thrown out. The whole abandoning the toys is a children´s lot and a sign of maturing. Specialists are against the replacing of lost toys with identicals, so as the children can learn to deal with the loss. In my point of view, it is relative, and the meeting (even visual) with a lost toy can have nostalgic effect on the people and can create new emotions. Each of the photos is connected with the place and time of the discovery. In this project, there is an interactive map too, which is available for everyone and which shows specific places with the photos of the found toys. This way, the photos are becoming some memory storages, and the specific place is opening new way of thinking in connection with the hypothetic stories about the loss of a toy. It also can give to the former owner a little hope to meet the lost toy again and close a chapter of their life, which is connected with their loss. The project is planned for a long period and those interested in the participation in it (adding their own photos to the interactive map), can write me HERE and get more specific information.

- poloha / locality: [ 39.797557, 3.108852 ] -

- poloha / locality: [ 47.619806, 18.989056 ] -

- poloha / locality: [ 37.254806, 15.231306 ] -

- poloha / locality: [ 48.725623, 19.128124 ] -

- poloha / locality: [ 48.720652, 19.136458 ] -

- poloha / locality: [ 48.173595, 16.978439 ] -

- poloha / locality: [ 48.84046, 19.11419 ] -

- poloha / locality: [ 48.73769, 19.14378 ] -

- poloha / locality: [46.9468, 7.45214 ] -

- poloha / locality: [58.5822, -4.76569 ] -

- poloha / locality: [56.79639, -5.01036] -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
STRATENÉ DETSTVO / THE LOST CHILDHOOD conceptual / knceptuálne, 2018 - ... Fotografická kolekcia zaznamenáva nájdené hračky, ktoré boli najpravdepodobnejšie stratené alebo vyhodené. Samotné opustenie hračiek je detský údel a známkou dospievania. Preto odborníci neodporúčajú nahrádzať stratenú hračku rovnakou, aby sa dieťa učilo vysporiadať sa so stratou. Podľa môjho názoru je to ale relatívne, a stretnutie (čo i len vizuálne) so stratenou hračkou môže na ľudí pôsobiť nostalgicky a vytvárať v človeku rôzne emócie. Fotografie, samé o sebe pôsobia zaujímavo a nesú v sebe ukryté príbehy a pocity. Každá fotka sa viaže na miesto a čas nálezu. Preto súčasťou tohto fotografického projektu je aj interaktívna mapa, ktorá je dostupná pre každého a ktorá zobrazuje konkrétne miesta s fotkami nájdených hračiek. Takýmto spôsobom sa fotografie stávajú akýmisi pamäťovými schránkami, a konkrétne miesto otvára nové myslenia pri hypotetických príbehoch stratenia hračky, alebo môže dávať malú nádej bývalým majiteľom hračiek s ich opätovným stretnutím a následným uzatvorením životnej kapitoly súvisiacej s ich stratou. Projekt je plánovaný dlhodobo a prípadný záujemcovia o participáciu na tomto projekte (pridávanie vlastných fotografií na interaktívnu mapu), mi môžu napísať TU kde dostanú konkrétnejšie informácie. A photographic collection, which is recording found toys. These toys were most likely lost or thrown out. The whole abandoning the toys is a children´s lot and a sign of maturing. Specialists are against the replacing of lost toys with identicals, so as the children can learn to deal with the loss. In my point of view, it is relative, and the meeting (even visual) with a lost toy can have nostalgic effect on the people and can create new emotions. Each of the photos is connected with the place and time of the discovery. In this project, there is an interactive map too, which is available for everyone and which shows specific places with the photos of the found toys. This way, the photos are becoming some memory storages, and the specific place is opening new way of thinking in connection with the hypothetic stories about the loss of a toy. It also can give to the former owner a little hope to meet the lost toy again and close a chapter of their life, which is connected with their loss. The project is planned for a long period and those interested in the participation in it (adding their own photos to the interactive map), can write me HERE and get more specific information.
animované lgo Matúša Astraba
STRATENÉ DETSTVO / THE LOST CHILDHOOD conceptual / knceptuálne, 2018 - ... Fotografická kolekcia zaznamenáva nájdené hračky, ktoré boli najpravdepodobnejšie stratené alebo vyhodené. Samotné opustenie hračiek je detský údel a známkou dospievania. Preto odborníci neodporúčajú nahrádzať stratenú hračku rovnakou, aby sa dieťa učilo vysporiadať sa so stratou. Podľa môjho názoru je to ale relatívne, a stretnutie (čo i len vizuálne) so stratenou hračkou môže na ľudí pôsobiť nostalgicky a vytvárať v človeku rôzne emócie. Fotografie, samé o sebe pôsobia zaujímavo a nesú v sebe ukryté príbehy a pocity. Každá fotka sa viaže na miesto a čas nálezu. Preto súčasťou tohto fotografického projektu je aj interaktívna mapa, ktorá je dostupná pre každého a ktorá zobrazuje konkrétne miesta s fotkami nájdených hračiek. Takýmto spôsobom sa fotografie stávajú akýmisi pamäťovými schránkami, a konkrétne miesto otvára nové myslenia pri hypotetických príbehoch stratenia hračky, alebo môže dávať malú nádej bývalým majiteľom hračiek s ich opätovným stretnutím a následným uzatvorením životnej kapitoly súvisiacej s ich stratou. Projekt je plánovaný dlhodobo a prípadný záujemcovia o participáciu na tomto projekte (pridávanie vlastných fotografií na interaktívnu mapu), mi môžu napísať TU kde dostanú konkrétnejšie informácie. A photographic collection, which is recording found toys. These toys were most likely lost or thrown out. The whole abandoning the toys is a children´s lot and a sign of maturing. Specialists are against the replacing of lost toys with identicals, so as the children can learn to deal with the loss. In my point of view, it is relative, and the meeting (even visual) with a lost toy can have nostalgic effect on the people and can create new emotions. Each of the photos is connected with the place and time of the discovery. In this project, there is an interactive map too, which is available for everyone and which shows specific places with the photos of the found toys. This way, the photos are becoming some memory storages, and the specific place is opening new way of thinking in connection with the hypothetic stories about the loss of a toy. It also can give to the former owner a little hope to meet the lost toy again and close a chapter of their life, which is connected with their loss. The project is planned for a long period and those interested in the participation in it (adding their own photos to the interactive map), can write me HERE and get more specific information.
STRATENÉ DETSTVO / THE LOST CHILDHOOD conceptual / knceptuálne, 2018 - ... Fotografická kolekcia zaznamenáva nájdené hračky, ktoré boli najpravdepodobnejšie stratené alebo vyhodené. Samotné opustenie hračiek je detský údel a známkou dospievania. Preto odborníci neodporúčajú nahrádzať stratenú hračku rovnakou, aby sa dieťa učilo vysporiadať sa so stratou. Podľa môjho názoru je to ale relatívne, a stretnutie (čo i len vizuálne) so stratenou hračkou môže na ľudí pôsobiť nostalgicky a vytvárať v človeku rôzne emócie. Fotografie, samé o sebe pôsobia zaujímavo a nesú v sebe ukryté príbehy a pocity. Každá fotka sa viaže na miesto a čas nálezu. Preto súčasťou tohto fotografického projektu je aj interaktívna mapa, ktorá je dostupná pre každého a ktorá zobrazuje konkrétne miesta s fotkami nájdených hračiek. Takýmto spôsobom sa fotografie stávajú akýmisi pamäťovými schránkami, a konkrétne miesto otvára nové myslenia pri hypotetických príbehoch stratenia hračky, alebo môže dávať malú nádej bývalým majiteľom hračiek s ich opätovným stretnutím a následným uzatvorením životnej kapitoly súvisiacej s ich stratou. Projekt je plánovaný dlhodobo a prípadný záujemcovia o participáciu na tomto projekte (pridávanie vlastných fotografií na interaktívnu mapu), mi môžu napísať TU kde dostanú konkrétnejšie informácie. A photographic collection, which is recording found toys. These toys were most likely lost or thrown out. The whole abandoning the toys is a children´s lot and a sign of maturing. Specialists are against the replacing of lost toys with identicals, so as the children can learn to deal with the loss. In my point of view, it is relative, and the meeting (even visual) with a lost toy can have nostalgic effect on the people and can create new emotions. Each of the photos is connected with the place and time of the discovery. In this project, there is an interactive map too, which is available for everyone and which shows specific places with the photos of the found toys. This way, the photos are becoming some memory storages, and the specific place is opening new way of thinking in connection with the hypothetic stories about the loss of a toy. It also can give to the former owner a little hope to meet the lost toy again and close a chapter of their life, which is connected with their loss. The project is planned for a long period and those interested in the participation in it (adding their own photos to the interactive map), can write me HERE and get more specific information.
animované lgo Matúša Astraba
STRATENÉ DETSTVO / THE LOST CHILDHOOD conceptual / knceptuálne, 2018 - ... Fotografická kolekcia zaznamenáva nájdené hračky, ktoré boli najpravdepodobnejšie stratené alebo vyhodené. Samotné opustenie hračiek je detský údel a známkou dospievania. Preto odborníci neodporúčajú nahrádzať stratenú hračku rovnakou, aby sa dieťa učilo vysporiadať sa so stratou. Podľa môjho názoru je to ale relatívne, a stretnutie (čo i len vizuálne) so stratenou hračkou môže na ľudí pôsobiť nostalgicky a vytvárať v človeku rôzne emócie. Fotografie, samé o sebe pôsobia zaujímavo a nesú v sebe ukryté príbehy a pocity. Každá fotka sa viaže na miesto a čas nálezu. Preto súčasťou tohto fotografického projektu je aj interaktívna mapa, ktorá je dostupná pre každého a ktorá zobrazuje konkrétne miesta s fotkami nájdených hračiek. Takýmto spôsobom sa fotografie stávajú akýmisi pamäťovými schránkami, a konkrétne miesto otvára nové myslenia pri hypotetických príbehoch stratenia hračky, alebo môže dávať malú nádej bývalým majiteľom hračiek s ich opätovným stretnutím a následným uzatvorením životnej kapitoly súvisiacej s ich stratou. Projekt je plánovaný dlhodobo a prípadný záujemcovia o participáciu na tomto projekte (pridávanie vlastných fotografií na interaktívnu mapu), mi môžu napísať TU kde dostanú konkrétnejšie informácie. A photographic collection, which is recording found toys. These toys were most likely lost or thrown out. The whole abandoning the toys is a children´s lot and a sign of maturing. Specialists are against the replacing of lost toys with identicals, so as the children can learn to deal with the loss. In my point of view, it is relative, and the meeting (even visual) with a lost toy can have nostalgic effect on the people and can create new emotions. Each of the photos is connected with the place and time of the discovery. In this project, there is an interactive map too, which is available for everyone and which shows specific places with the photos of the found toys. This way, the photos are becoming some memory storages, and the specific place is opening new way of thinking in connection with the hypothetic stories about the loss of a toy. It also can give to the former owner a little hope to meet the lost toy again and close a chapter of their life, which is connected with their loss. The project is planned for a long period and those interested in the participation in it (adding their own photos to the interactive map), can write me HERE and get more specific information.
STRATENÉ DETSTVO / THE LOST CHILDHOOD conceptual / knceptuálne, 2018 - ... Fotografická kolekcia zaznamenáva nájdené hračky, ktoré boli najpravdepodobnejšie stratené alebo vyhodené. Samotné opustenie hračiek je detský údel a známkou dospievania. Preto odborníci neodporúčajú nahrádzať stratenú hračku rovnakou, aby sa dieťa učilo vysporiadať sa so stratou. Podľa môjho názoru je to ale relatívne, a stretnutie (čo i len vizuálne) so stratenou hračkou môže na ľudí pôsobiť nostalgicky a vytvárať v človeku rôzne emócie. Fotografie, samé o sebe pôsobia zaujímavo a nesú v sebe ukryté príbehy a pocity. Každá fotka sa viaže na miesto a čas nálezu. Preto súčasťou tohto fotografického projektu je aj interaktívna mapa, ktorá je dostupná pre každého a ktorá zobrazuje konkrétne miesta s fotkami nájdených hračiek. Takýmto spôsobom sa fotografie stávajú akýmisi pamäťovými schránkami, a konkrétne miesto otvára nové myslenia pri hypotetických príbehoch stratenia hračky, alebo môže dávať malú nádej bývalým majiteľom hračiek s ich opätovným stretnutím a následným uzatvorením životnej kapitoly súvisiacej s ich stratou. Projekt je plánovaný dlhodobo a prípadný záujemcovia o participáciu na tomto projekte (pridávanie vlastných fotografií na interaktívnu mapu), mi môžu napísať TU kde dostanú konkrétnejšie informácie. A photographic collection, which is recording found toys. These toys were most likely lost or thrown out. The whole abandoning the toys is a children´s lot and a sign of maturing. Specialists are against the replacing of lost toys with identicals, so as the children can learn to deal with the loss. In my point of view, it is relative, and the meeting (even visual) with a lost toy can have nostalgic effect on the people and can create new emotions. Each of the photos is connected with the place and time of the discovery. In this project, there is an interactive map too, which is available for everyone and which shows specific places with the photos of the found toys. This way, the photos are becoming some memory storages, and the specific place is opening new way of thinking in connection with the hypothetic stories about the loss of a toy. It also can give to the former owner a little hope to meet the lost toy again and close a chapter of their life, which is connected with their loss. The project is planned for a long period and those interested in the participation in it (adding their own photos to the interactive map), can write me HERE and get more specific information.