WORKS

ABOUT

CONTACT

POŠKODENÉ / DAMAGED conceptual / konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií so spoločnou tématikou čo sa týka ich spracovania. Analógovo nasnímané zábery sa dostávajú z filmu na rôzny materiál vďaka fotografickej emulzií. Počas chemického procesu alebo po ňom boli vystavené rôznym experimentom čo sa týka farieb, materiálu alebo fyzickou manipuláciou s podkladovým materiálom. Poškodenie bolo tvorené zámerom ale aj náhodou pri vyvolávaní fotografií. Z náhod sa postupne staval zámer a tak vznikala táto kolekcia ktorá sa vymaňuje zo stereotypu uhladených fotografií. Kolekcia ostáva otvorená ďalším fotografiám a pokusom. A collection of analogue photos with a common theme in terms of their processing. Analog-scanned images come from the film on various materials thanks to photographic emulsions. During or after the chemical process, they have been exposed to different experiments with regard to color, material, or physical handling of the underlying material. The damage was a cause but also a coincidence when making photos. The coincidence was the intention to create this collection, which is removed from the stereotype of the photos that have been smoothed. The collection remains open to other photos and attempts.

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 61 x 47 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 35 x 17 ] cm -

- rozmery / size: [ 35 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
POŠKODENÉ / DAMAGED conceptual / konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií so spoločnou tématikou čo sa týka ich spracovania. Analógovo nasnímané zábery sa dostávajú z filmu na rôzny materiál vďaka fotografickej emulzií. Počas chemického procesu alebo po ňom boli vystavené rôznym experimentom čo sa týka farieb, materiálu alebo fyzickou manipuláciou s podkladovým materiálom. Poškodenie bolo tvorené zámerom ale aj náhodou pri vyvolávaní fotografií. Z náhod sa postupne staval zámer a tak vznikala táto kolekcia ktorá sa vymaňuje zo stereotypu uhladených fotografií. Kolekcia ostáva otvorená ďalším fotografiám a pokusom. A collection of analogue photos with a common theme in terms of their processing. Analog-scanned images come from the film on various materials thanks to photographic emulsions. During or after the chemical process, they have been exposed to different experiments with regard to color, material, or physical handling of the underlying material. The damage was a cause but also a coincidence when making photos. The coincidence was the intention to create this collection, which is removed from the stereotype of the photos that have been smoothed. The collection remains open to other photos and attempts.
animované lgo Matúša Astraba
POŠKODENÉ / DAMAGED conceptual / konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií so spoločnou tématikou čo sa týka ich spracovania. Analógovo nasnímané zábery sa dostávajú z filmu na rôzny materiál vďaka fotografickej emulzií. Počas chemického procesu alebo po ňom boli vystavené rôznym experimentom čo sa týka farieb, materiálu alebo fyzickou manipuláciou s podkladovým materiálom. Poškodenie bolo tvorené zámerom ale aj náhodou pri vyvolávaní fotografií. Z náhod sa postupne staval zámer a tak vznikala táto kolekcia ktorá sa vymaňuje zo stereotypu uhladených fotografií. Kolekcia ostáva otvorená ďalším fotografiám a pokusom. A collection of analogue photos with a common theme in terms of their processing. Analog-scanned images come from the film on various materials thanks to photographic emulsions. During or after the chemical process, they have been exposed to different experiments with regard to color, material, or physical handling of the underlying material. The damage was a cause but also a coincidence when making photos. The coincidence was the intention to create this collection, which is removed from the stereotype of the photos that have been smoothed. The collection remains open to other photos and attempts.
POŠKODENÉ / DAMAGED conceptual / konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií so spoločnou tématikou čo sa týka ich spracovania. Analógovo nasnímané zábery sa dostávajú z filmu na rôzny materiál vďaka fotografickej emulzií. Počas chemického procesu alebo po ňom boli vystavené rôznym experimentom čo sa týka farieb, materiálu alebo fyzickou manipuláciou s podkladovým materiálom. Poškodenie bolo tvorené zámerom ale aj náhodou pri vyvolávaní fotografií. Z náhod sa postupne staval zámer a tak vznikala táto kolekcia ktorá sa vymaňuje zo stereotypu uhladených fotografií. Kolekcia ostáva otvorená ďalším fotografiám a pokusom. A collection of analogue photos with a common theme in terms of their processing. Analog-scanned images come from the film on various materials thanks to photographic emulsions. During or after the chemical process, they have been exposed to different experiments with regard to color, material, or physical handling of the underlying material. The damage was a cause but also a coincidence when making photos. The coincidence was the intention to create this collection, which is removed from the stereotype of the photos that have been smoothed. The collection remains open to other photos and attempts.
animované lgo Matúša Astraba
POŠKODENÉ / DAMAGED conceptual / konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií so spoločnou tématikou čo sa týka ich spracovania. Analógovo nasnímané zábery sa dostávajú z filmu na rôzny materiál vďaka fotografickej emulzií. Počas chemického procesu alebo po ňom boli vystavené rôznym experimentom čo sa týka farieb, materiálu alebo fyzickou manipuláciou s podkladovým materiálom. Poškodenie bolo tvorené zámerom ale aj náhodou pri vyvolávaní fotografií. Z náhod sa postupne staval zámer a tak vznikala táto kolekcia ktorá sa vymaňuje zo stereotypu uhladených fotografií. Kolekcia ostáva otvorená ďalším fotografiám a pokusom. A collection of analogue photos with a common theme in terms of their processing. Analog-scanned images come from the film on various materials thanks to photographic emulsions. During or after the chemical process, they have been exposed to different experiments with regard to color, material, or physical handling of the underlying material. The damage was a cause but also a coincidence when making photos. The coincidence was the intention to create this collection, which is removed from the stereotype of the photos that have been smoothed. The collection remains open to other photos and attempts.
POŠKODENÉ / DAMAGED conceptual / konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií so spoločnou tématikou čo sa týka ich spracovania. Analógovo nasnímané zábery sa dostávajú z filmu na rôzny materiál vďaka fotografickej emulzií. Počas chemického procesu alebo po ňom boli vystavené rôznym experimentom čo sa týka farieb, materiálu alebo fyzickou manipuláciou s podkladovým materiálom. Poškodenie bolo tvorené zámerom ale aj náhodou pri vyvolávaní fotografií. Z náhod sa postupne staval zámer a tak vznikala táto kolekcia ktorá sa vymaňuje zo stereotypu uhladených fotografií. Kolekcia ostáva otvorená ďalším fotografiám a pokusom. A collection of analogue photos with a common theme in terms of their processing. Analog-scanned images come from the film on various materials thanks to photographic emulsions. During or after the chemical process, they have been exposed to different experiments with regard to color, material, or physical handling of the underlying material. The damage was a cause but also a coincidence when making photos. The coincidence was the intention to create this collection, which is removed from the stereotype of the photos that have been smoothed. The collection remains open to other photos and attempts.