WORKS

ABOUT

CONTACT

SMRŤ / DEATH conceptual/ konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií ktorú spája spoločná téma. Tému smrti tu znázorňujú zvieracie lebky a aj samotná atmosféra z fotografií. V tejto sérií je dôležitý celý proces od nasnímania až po vyvolanie fotografií chemickým procesom na napnuté ľanové plátno čo zaznamenáva celá táto kolekcia. Takto prechádzala fotografia rôznymi procesmi a štruktúrami. Základom je svetlo symbolizujúce život ktoré dopadá na fragmenty smrti. Vďaka tomu vznikajú vysoko kontrastné fotografie na 6x6 cm negatívny film ktoré balansujú medzi životom a smrťou. Tak ako aj živé organizmy, tak aj tu pár vybraných fotografií prešlo celým procesom až na "plátno". Tieto finálne fotografie dozreli až do svetelnej inštalácie (INSTALLATION). Séria je ale naďalej otvorená pre ďalšie fotografie spĺňajúce rovnakú myšlienku a proces. A collection of analogue photographs which are connected by a common theme. The subject of death here depicts the animal's skulls and the atmosphere of photography. In this series, the entire process from capture to the developing of photos through the chemical process to the stretched linen screen is important, as the whole collection. This was the way photography passed through various processes and structures. The basis is the light symbolizing life that falls on the fragments of death. Thanks to this, high contrast photos are arising on a 6x6 cm negative film, which are balancing between life and death. So as well as living organisms, so also here a couple of selected photographs has undergone through the entire process until the "canvas". These final photos developped into the lights installation (INSTALLATION). But, the series is still open for more photoos complying with the same idea and process.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
SMRŤ / DEATH conceptual/ konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií ktorú spája spoločná téma. Tému smrti tu znázorňujú zvieracie lebky a aj samotná atmosféra z fotografií. V tejto sérií je dôležitý celý proces od nasnímania až po vyvolanie fotografií chemickým procesom na napnuté ľanové plátno čo zaznamenáva celá táto kolekcia. Takto prechádzala fotografia rôznymi procesmi a štruktúrami. Základom je svetlo symbolizujúce život ktoré dopadá na fragmenty smrti. Vďaka tomu vznikajú vysoko kontrastné fotografie na 6x6 cm negatívny film ktoré balansujú medzi životom a smrťou. Tak ako aj živé organizmy, tak aj tu pár vybraných fotografií prešlo celým procesom až na "plátno". Tieto finálne fotografie dozreli až do svetelnej inštalácie (INSTALLATION). Séria je ale naďalej otvorená pre ďalšie fotografie spĺňajúce rovnakú myšlienku a proces. A collection of analogue photographs which are connected by a common theme. The subject of death here depicts the animal's skulls and the atmosphere of photography. In this series, the entire process from capture to the developing of photos through the chemical process to the stretched linen screen is important, as the whole collection. This was the way photography passed through various processes and structures. The basis is the light symbolizing life that falls on the fragments of death. Thanks to this, high contrast photos are arising on a 6x6 cm negative film, which are balancing between life and death. So as well as living organisms, so also here a couple of selected photographs has undergone through the entire process until the "canvas". These final photos developped into the lights installation (INSTALLATION). But, the series is still open for more photoos complying with the same idea and process.
animované lgo Matúša Astraba
SMRŤ / DEATH conceptual/ konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií ktorú spája spoločná téma. Tému smrti tu znázorňujú zvieracie lebky a aj samotná atmosféra z fotografií. V tejto sérií je dôležitý celý proces od nasnímania až po vyvolanie fotografií chemickým procesom na napnuté ľanové plátno čo zaznamenáva celá táto kolekcia. Takto prechádzala fotografia rôznymi procesmi a štruktúrami. Základom je svetlo symbolizujúce život ktoré dopadá na fragmenty smrti. Vďaka tomu vznikajú vysoko kontrastné fotografie na 6x6 cm negatívny film ktoré balansujú medzi životom a smrťou. Tak ako aj živé organizmy, tak aj tu pár vybraných fotografií prešlo celým procesom až na "plátno". Tieto finálne fotografie dozreli až do svetelnej inštalácie (INSTALLATION). Séria je ale naďalej otvorená pre ďalšie fotografie spĺňajúce rovnakú myšlienku a proces. A collection of analogue photographs which are connected by a common theme. The subject of death here depicts the animal's skulls and the atmosphere of photography. In this series, the entire process from capture to the developing of photos through the chemical process to the stretched linen screen is important, as the whole collection. This was the way photography passed through various processes and structures. The basis is the light symbolizing life that falls on the fragments of death. Thanks to this, high contrast photos are arising on a 6x6 cm negative film, which are balancing between life and death. So as well as living organisms, so also here a couple of selected photographs has undergone through the entire process until the "canvas". These final photos developped into the lights installation (INSTALLATION). But, the series is still open for more photoos complying with the same idea and process.
SMRŤ / DEATH conceptual/ konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií ktorú spája spoločná téma. Tému smrti tu znázorňujú zvieracie lebky a aj samotná atmosféra z fotografií. V tejto sérií je dôležitý celý proces od nasnímania až po vyvolanie fotografií chemickým procesom na napnuté ľanové plátno čo zaznamenáva celá táto kolekcia. Takto prechádzala fotografia rôznymi procesmi a štruktúrami. Základom je svetlo symbolizujúce život ktoré dopadá na fragmenty smrti. Vďaka tomu vznikajú vysoko kontrastné fotografie na 6x6 cm negatívny film ktoré balansujú medzi životom a smrťou. Tak ako aj živé organizmy, tak aj tu pár vybraných fotografií prešlo celým procesom až na "plátno". Tieto finálne fotografie dozreli až do svetelnej inštalácie (INSTALLATION). Séria je ale naďalej otvorená pre ďalšie fotografie spĺňajúce rovnakú myšlienku a proces. A collection of analogue photographs which are connected by a common theme. The subject of death here depicts the animal's skulls and the atmosphere of photography. In this series, the entire process from capture to the developing of photos through the chemical process to the stretched linen screen is important, as the whole collection. This was the way photography passed through various processes and structures. The basis is the light symbolizing life that falls on the fragments of death. Thanks to this, high contrast photos are arising on a 6x6 cm negative film, which are balancing between life and death. So as well as living organisms, so also here a couple of selected photographs has undergone through the entire process until the "canvas". These final photos developped into the lights installation (INSTALLATION). But, the series is still open for more photoos complying with the same idea and process.
animované lgo Matúša Astraba
SMRŤ / DEATH conceptual/ konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií ktorú spája spoločná téma. Tému smrti tu znázorňujú zvieracie lebky a aj samotná atmosféra z fotografií. V tejto sérií je dôležitý celý proces od nasnímania až po vyvolanie fotografií chemickým procesom na napnuté ľanové plátno čo zaznamenáva celá táto kolekcia. Takto prechádzala fotografia rôznymi procesmi a štruktúrami. Základom je svetlo symbolizujúce život ktoré dopadá na fragmenty smrti. Vďaka tomu vznikajú vysoko kontrastné fotografie na 6x6 cm negatívny film ktoré balansujú medzi životom a smrťou. Tak ako aj živé organizmy, tak aj tu pár vybraných fotografií prešlo celým procesom až na "plátno". Tieto finálne fotografie dozreli až do svetelnej inštalácie (INSTALLATION). Séria je ale naďalej otvorená pre ďalšie fotografie spĺňajúce rovnakú myšlienku a proces. A collection of analogue photographs which are connected by a common theme. The subject of death here depicts the animal's skulls and the atmosphere of photography. In this series, the entire process from capture to the developing of photos through the chemical process to the stretched linen screen is important, as the whole collection. This was the way photography passed through various processes and structures. The basis is the light symbolizing life that falls on the fragments of death. Thanks to this, high contrast photos are arising on a 6x6 cm negative film, which are balancing between life and death. So as well as living organisms, so also here a couple of selected photographs has undergone through the entire process until the "canvas". These final photos developped into the lights installation (INSTALLATION). But, the series is still open for more photoos complying with the same idea and process.
SMRŤ / DEATH conceptual/ konceptuálne, 2012 - ... Kolekcia analógových fotografií ktorú spája spoločná téma. Tému smrti tu znázorňujú zvieracie lebky a aj samotná atmosféra z fotografií. V tejto sérií je dôležitý celý proces od nasnímania až po vyvolanie fotografií chemickým procesom na napnuté ľanové plátno čo zaznamenáva celá táto kolekcia. Takto prechádzala fotografia rôznymi procesmi a štruktúrami. Základom je svetlo symbolizujúce život ktoré dopadá na fragmenty smrti. Vďaka tomu vznikajú vysoko kontrastné fotografie na 6x6 cm negatívny film ktoré balansujú medzi životom a smrťou. Tak ako aj živé organizmy, tak aj tu pár vybraných fotografií prešlo celým procesom až na "plátno". Tieto finálne fotografie dozreli až do svetelnej inštalácie (INSTALLATION). Séria je ale naďalej otvorená pre ďalšie fotografie spĺňajúce rovnakú myšlienku a proces. A collection of analogue photographs which are connected by a common theme. The subject of death here depicts the animal's skulls and the atmosphere of photography. In this series, the entire process from capture to the developing of photos through the chemical process to the stretched linen screen is important, as the whole collection. This was the way photography passed through various processes and structures. The basis is the light symbolizing life that falls on the fragments of death. Thanks to this, high contrast photos are arising on a 6x6 cm negative film, which are balancing between life and death. So as well as living organisms, so also here a couple of selected photographs has undergone through the entire process until the "canvas". These final photos developped into the lights installation (INSTALLATION). But, the series is still open for more photoos complying with the same idea and process.