WORKS

ABOUT

CONTACT

SMRŤ / DEATH conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná inštalácia ktorá vzišla z fotografickej série Death (PHOTOGRAPHY) je v spojení pre mňa dvoch obľúbených technológií v rámci mojej umeleckej tvorby v jednom diele. Fotografia vyvolaná klasickým chemickým procesom dostáva nový rozmer a ožíva pod svetlom dataprojektoru. Séria fotografií s témou smrti je tematicky podčiarknutá aj obsahom projekcie ktorá pôsobí chaoticky, melancholicky a dodáva pocit neistoty. Takto si ja predstavujem smrť a snažím sa ju znázorniť v tomto diele. Light installation which emerged from the photographic set Death (PHOTOGRAPHY) is in conjunction with my two favourite technologies within my art production in a single work. The photo induced by classical chemical process gets a new dimension and comes to life under the light of the dataprojector. A series of photos with the theme of death is thematically underlined by the content of the projection which operates chaotically, melancholically and adds a sense of insecurity. This is how I imagine the death and I am trying to represent it in this work. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
SMRŤ / DEATH conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná inštalácia ktorá vzišla z fotografickej série Death (PHOTOGRAPHY) je v spojení pre mňa dvoch obľúbených technológií v rámci mojej umeleckej tvorby v jednom diele. Fotografia vyvolaná klasickým chemickým procesom dostáva nový rozmer a ožíva pod svetlom dataprojektoru. Séria fotografií s témou smrti je tematicky podčiarknutá aj obsahom projekcie ktorá pôsobí chaoticky, melancholicky a dodáva pocit neistoty. Takto si ja predstavujem smrť a snažím sa ju znázorniť v tomto diele. Light installation which emerged from the photographic set Death (PHOTOGRAPHY) is in conjunction with my two favourite technologies within my art production in a single work. The photo induced by classical chemical process gets a new dimension and comes to life under the light of the dataprojector. A series of photos with the theme of death is thematically underlined by the content of the projection which operates chaotically, melancholically and adds a sense of insecurity. This is how I imagine the death and I am trying to represent it in this work. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
SMRŤ / DEATH conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná inštalácia ktorá vzišla z fotografickej série Death (PHOTOGRAPHY) je v spojení pre mňa dvoch obľúbených technológií v rámci mojej umeleckej tvorby v jednom diele. Fotografia vyvolaná klasickým chemickým procesom dostáva nový rozmer a ožíva pod svetlom dataprojektoru. Séria fotografií s témou smrti je tematicky podčiarknutá aj obsahom projekcie ktorá pôsobí chaoticky, melancholicky a dodáva pocit neistoty. Takto si ja predstavujem smrť a snažím sa ju znázorniť v tomto diele. Light installation which emerged from the photographic set Death (PHOTOGRAPHY) is in conjunction with my two favourite technologies within my art production in a single work. The photo induced by classical chemical process gets a new dimension and comes to life under the light of the dataprojector. A series of photos with the theme of death is thematically underlined by the content of the projection which operates chaotically, melancholically and adds a sense of insecurity. This is how I imagine the death and I am trying to represent it in this work. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
SMRŤ / DEATH conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná inštalácia ktorá vzišla z fotografickej série Death (PHOTOGRAPHY) je v spojení pre mňa dvoch obľúbených technológií v rámci mojej umeleckej tvorby v jednom diele. Fotografia vyvolaná klasickým chemickým procesom dostáva nový rozmer a ožíva pod svetlom dataprojektoru. Séria fotografií s témou smrti je tematicky podčiarknutá aj obsahom projekcie ktorá pôsobí chaoticky, melancholicky a dodáva pocit neistoty. Takto si ja predstavujem smrť a snažím sa ju znázorniť v tomto diele. Light installation which emerged from the photographic set Death (PHOTOGRAPHY) is in conjunction with my two favourite technologies within my art production in a single work. The photo induced by classical chemical process gets a new dimension and comes to life under the light of the dataprojector. A series of photos with the theme of death is thematically underlined by the content of the projection which operates chaotically, melancholically and adds a sense of insecurity. This is how I imagine the death and I am trying to represent it in this work. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
SMRŤ / DEATH conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná inštalácia ktorá vzišla z fotografickej série Death (PHOTOGRAPHY) je v spojení pre mňa dvoch obľúbených technológií v rámci mojej umeleckej tvorby v jednom diele. Fotografia vyvolaná klasickým chemickým procesom dostáva nový rozmer a ožíva pod svetlom dataprojektoru. Séria fotografií s témou smrti je tematicky podčiarknutá aj obsahom projekcie ktorá pôsobí chaoticky, melancholicky a dodáva pocit neistoty. Takto si ja predstavujem smrť a snažím sa ju znázorniť v tomto diele. Light installation which emerged from the photographic set Death (PHOTOGRAPHY) is in conjunction with my two favourite technologies within my art production in a single work. The photo induced by classical chemical process gets a new dimension and comes to life under the light of the dataprojector. A series of photos with the theme of death is thematically underlined by the content of the projection which operates chaotically, melancholically and adds a sense of insecurity. This is how I imagine the death and I am trying to represent it in this work. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
SMRŤ / DEATH conceptual / konceptuálne, 2016 Svetelná inštalácia ktorá vzišla z fotografickej série Death (PHOTOGRAPHY) je v spojení pre mňa dvoch obľúbených technológií v rámci mojej umeleckej tvorby v jednom diele. Fotografia vyvolaná klasickým chemickým procesom dostáva nový rozmer a ožíva pod svetlom dataprojektoru. Séria fotografií s témou smrti je tematicky podčiarknutá aj obsahom projekcie ktorá pôsobí chaoticky, melancholicky a dodáva pocit neistoty. Takto si ja predstavujem smrť a snažím sa ju znázorniť v tomto diele. Light installation which emerged from the photographic set Death (PHOTOGRAPHY) is in conjunction with my two favourite technologies within my art production in a single work. The photo induced by classical chemical process gets a new dimension and comes to life under the light of the dataprojector. A series of photos with the theme of death is thematically underlined by the content of the projection which operates chaotically, melancholically and adds a sense of insecurity. This is how I imagine the death and I am trying to represent it in this work. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: