WORKS

ABOUT

CONTACT

DÉMONI / DEMONS commercial / komerčné, 20013 - ... Kolekcia digitálnych ilustrácií, kde sú hlavnými hrdinami démonické postavy, ktoré pochádzajú prevažne zo zvieracej ríše. Každá bytosť má svoj životný príbeh a typické prostredie ktoré je jeho domovom. Sú to démoni a paraziti ľudského tela a mysle. Táto sekcia obsahuje finálne kresby s vybranými detailami ale aj pár prvopočiatočných skíc. Kolekcia je otvorená pre nové kresby. A collection of digital illustrations where the main characters are demonic characters that come mostly from the animal world. Each being has its own life story and typical environment that is his home. They are demons and parasites of the human body and mind. This section contains final drawings with selected details but also a couple of initial sketches. The collection is open for new drawings.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
DÉMONI / DEMONS commercial / komerčné, 20013 - ... Kolekcia digitálnych ilustrácií, kde sú hlavnými hrdinami démonické postavy, ktoré pochádzajú prevažne zo zvieracej ríše. Každá bytosť má svoj životný príbeh a typické prostredie ktoré je jeho domovom. Sú to démoni a paraziti ľudského tela a mysle. Táto sekcia obsahuje finálne kresby s vybranými detailami ale aj pár prvopočiatočných skíc. Kolekcia je otvorená pre nové kresby. A collection of digital illustrations where the main characters are demonic characters that come mostly from the animal world. Each being has its own life story and typical environment that is his home. They are demons and parasites of the human body and mind. This section contains final drawings with selected details but also a couple of initial sketches. The collection is open for new drawings.
DÉMONI / DEMONS commercial / komerčné, 20013 - ... Kolekcia digitálnych ilustrácií, kde sú hlavnými hrdinami démonické postavy, ktoré pochádzajú prevažne zo zvieracej ríše. Každá bytosť má svoj životný príbeh a typické prostredie ktoré je jeho domovom. Sú to démoni a paraziti ľudského tela a mysle. Táto sekcia obsahuje finálne kresby s vybranými detailami ale aj pár prvopočiatočných skíc. Kolekcia je otvorená pre nové kresby. A collection of digital illustrations where the main characters are demonic characters that come mostly from the animal world. Each being has its own life story and typical environment that is his home. They are demons and parasites of the human body and mind. This section contains final drawings with selected details but also a couple of initial sketches. The collection is open for new drawings.
animované lgo Matúša Astraba
DÉMONI / DEMONS commercial / komerčné, 20013 - ... Kolekcia digitálnych ilustrácií, kde sú hlavnými hrdinami démonické postavy, ktoré pochádzajú prevažne zo zvieracej ríše. Každá bytosť má svoj životný príbeh a typické prostredie ktoré je jeho domovom. Sú to démoni a paraziti ľudského tela a mysle. Táto sekcia obsahuje finálne kresby s vybranými detailami ale aj pár prvopočiatočných skíc. Kolekcia je otvorená pre nové kresby. A collection of digital illustrations where the main characters are demonic characters that come mostly from the animal world. Each being has its own life story and typical environment that is his home. They are demons and parasites of the human body and mind. This section contains final drawings with selected details but also a couple of initial sketches. The collection is open for new drawings.
DÉMONI / DEMONS commercial / komerčné, 20013 - ... Kolekcia digitálnych ilustrácií, kde sú hlavnými hrdinami démonické postavy, ktoré pochádzajú prevažne zo zvieracej ríše. Každá bytosť má svoj životný príbeh a typické prostredie ktoré je jeho domovom. Sú to démoni a paraziti ľudského tela a mysle. Táto sekcia obsahuje finálne kresby s vybranými detailami ale aj pár prvopočiatočných skíc. Kolekcia je otvorená pre nové kresby. A collection of digital illustrations where the main characters are demonic characters that come mostly from the animal world. Each being has its own life story and typical environment that is his home. They are demons and parasites of the human body and mind. This section contains final drawings with selected details but also a couple of initial sketches. The collection is open for new drawings.
animované lgo Matúša Astraba
DÉMONI / DEMONS commercial / komerčné, 20013 - ... Kolekcia digitálnych ilustrácií, kde sú hlavnými hrdinami démonické postavy, ktoré pochádzajú prevažne zo zvieracej ríše. Každá bytosť má svoj životný príbeh a typické prostredie ktoré je jeho domovom. Sú to démoni a paraziti ľudského tela a mysle. Táto sekcia obsahuje finálne kresby s vybranými detailami ale aj pár prvopočiatočných skíc. Kolekcia je otvorená pre nové kresby. A collection of digital illustrations where the main characters are demonic characters that come mostly from the animal world. Each being has its own life story and typical environment that is his home. They are demons and parasites of the human body and mind. This section contains final drawings with selected details but also a couple of initial sketches. The collection is open for new drawings.