WORKS

ABOUT

CONTACT

DIGITÁLNA KRAJINA / DIGITAL LAND artistic / umelecké, 2009 - ... Séria fotografií ktorá je nasnímaná a ostáva v digitálnej podobe. Kolekciu spája digitálny proces a tematika krajiny ktorá v sebe skrýva rôzne geometrické, kompozičné alebo kontrastné prvky ktoré sa snažím zachytiť v týchto fotografiách. Séria je otvorená pre ďalšie zábery. A series of photos that are captured and remain in digital form. The collection combines the digital process and the theme of the landscape that hides various geometric, compositional or contrasting elements, which I'm trying to capture in these pictures. The series is open for more shots.

- rozmery / size: [ 61 x 47 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 35 x 17 ] cm -

- rozmery / size: [ 35 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
DIGITÁLNA KRAJINA / DIGITAL LAND artistic / umelecké, 2009 - ... Séria fotografií ktorá je nasnímaná a ostáva v digitálnej podobe. Kolekciu spája digitálny proces a tematika krajiny ktorá v sebe skrýva rôzne geometrické, kompozičné alebo kontrastné prvky ktoré sa snažím zachytiť v týchto fotografiách. Séria je otvorená pre ďalšie zábery. A series of photos that are captured and remain in digital form. The collection combines the digital process and the theme of the landscape that hides various geometric, compositional or contrasting elements, which I'm trying to capture in these pictures. The series is open for more shots.
animované lgo Matúša Astraba
DIGITÁLNA KRAJINA / DIGITAL LAND artistic / umelecké, 2009 - ... Séria fotografií ktorá je nasnímaná a ostáva v digitálnej podobe. Kolekciu spája digitálny proces a tematika krajiny ktorá v sebe skrýva rôzne geometrické, kompozičné alebo kontrastné prvky ktoré sa snažím zachytiť v týchto fotografiách. Séria je otvorená pre ďalšie zábery. A series of photos that are captured and remain in digital form. The collection combines the digital process and the theme of the landscape that hides various geometric, compositional or contrasting elements, which I'm trying to capture in these pictures. The series is open for more shots.
DIGITÁLNA KRAJINA / DIGITAL LAND artistic / umelecké, 2009 - ... Séria fotografií ktorá je nasnímaná a ostáva v digitálnej podobe. Kolekciu spája digitálny proces a tematika krajiny ktorá v sebe skrýva rôzne geometrické, kompozičné alebo kontrastné prvky ktoré sa snažím zachytiť v týchto fotografiách. Séria je otvorená pre ďalšie zábery. A series of photos that are captured and remain in digital form. The collection combines the digital process and the theme of the landscape that hides various geometric, compositional or contrasting elements, which I'm trying to capture in these pictures. The series is open for more shots.
animované lgo Matúša Astraba
DIGITÁLNA KRAJINA / DIGITAL LAND artistic / umelecké, 2009 - ... Séria fotografií ktorá je nasnímaná a ostáva v digitálnej podobe. Kolekciu spája digitálny proces a tematika krajiny ktorá v sebe skrýva rôzne geometrické, kompozičné alebo kontrastné prvky ktoré sa snažím zachytiť v týchto fotografiách. Séria je otvorená pre ďalšie zábery. A series of photos that are captured and remain in digital form. The collection combines the digital process and the theme of the landscape that hides various geometric, compositional or contrasting elements, which I'm trying to capture in these pictures. The series is open for more shots.
DIGITÁLNA KRAJINA / DIGITAL LAND artistic / umelecké, 2009 - ... Séria fotografií ktorá je nasnímaná a ostáva v digitálnej podobe. Kolekciu spája digitálny proces a tematika krajiny ktorá v sebe skrýva rôzne geometrické, kompozičné alebo kontrastné prvky ktoré sa snažím zachytiť v týchto fotografiách. Séria je otvorená pre ďalšie zábery. A series of photos that are captured and remain in digital form. The collection combines the digital process and the theme of the landscape that hides various geometric, compositional or contrasting elements, which I'm trying to capture in these pictures. The series is open for more shots.