WORKS

ABOUT

CONTACT

KOCKA / THE CUBE commercial / komerčné, 2009 Šperkovnica bola navrhnutá a vyrobená za účelom použitia zaujímavých spojov pri návrhu a realizácií. Striedanie tmavého a svetlého dreva dopomáha k lepšiemu efektu. Celá práca, tvar, čapy a vrchnák znázorňuje hraciu kocku. The jewel case was designed and constructed for the purpose of the use of interesting joints in the design and implementation. The alternation of dark and light wood help to better the effect. The whole work, the shape, the pins and the lid show a dice. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
KOCKA / THE CUBE commercial / komerčné, 2009 Šperkovnica bola navrhnutá a vyrobená za účelom použitia zaujímavých spojov pri návrhu a realizácií. Striedanie tmavého a svetlého dreva dopomáha k lepšiemu efektu. Celá práca, tvar, čapy a vrchnák znázorňuje hraciu kocku. The jewel case was designed and constructed for the purpose of the use of interesting joints in the design and implementation. The alternation of dark and light wood help to better the effect. The whole work, the shape, the pins and the lid show a dice. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
KOCKA / THE CUBE commercial / komerčné, 2009 Šperkovnica bola navrhnutá a vyrobená za účelom použitia zaujímavých spojov pri návrhu a realizácií. Striedanie tmavého a svetlého dreva dopomáha k lepšiemu efektu. Celá práca, tvar, čapy a vrchnák znázorňuje hraciu kocku. The jewel case was designed and constructed for the purpose of the use of interesting joints in the design and implementation. The alternation of dark and light wood help to better the effect. The whole work, the shape, the pins and the lid show a dice. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
KOCKA / THE CUBE commercial / komerčné, 2009 Šperkovnica bola navrhnutá a vyrobená za účelom použitia zaujímavých spojov pri návrhu a realizácií. Striedanie tmavého a svetlého dreva dopomáha k lepšiemu efektu. Celá práca, tvar, čapy a vrchnák znázorňuje hraciu kocku. The jewel case was designed and constructed for the purpose of the use of interesting joints in the design and implementation. The alternation of dark and light wood help to better the effect. The whole work, the shape, the pins and the lid show a dice. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
KOCKA / THE CUBE commercial / komerčné, 2009 Šperkovnica bola navrhnutá a vyrobená za účelom použitia zaujímavých spojov pri návrhu a realizácií. Striedanie tmavého a svetlého dreva dopomáha k lepšiemu efektu. Celá práca, tvar, čapy a vrchnák znázorňuje hraciu kocku. The jewel case was designed and constructed for the purpose of the use of interesting joints in the design and implementation. The alternation of dark and light wood help to better the effect. The whole work, the shape, the pins and the lid show a dice. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
KOCKA / THE CUBE commercial / komerčné, 2009 Šperkovnica bola navrhnutá a vyrobená za účelom použitia zaujímavých spojov pri návrhu a realizácií. Striedanie tmavého a svetlého dreva dopomáha k lepšiemu efektu. Celá práca, tvar, čapy a vrchnák znázorňuje hraciu kocku. The jewel case was designed and constructed for the purpose of the use of interesting joints in the design and implementation. The alternation of dark and light wood help to better the effect. The whole work, the shape, the pins and the lid show a dice. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: