WORKS

ABOUT

CONTACT

PLÁTNO / CANVAS artistic / umelecké, 2014 - ... Séria analógových fotografií ktorá sa dostáva z filmu na plátno čo dáva kolekcií spoločnú tematiku v podobe spracovania a materiálu. Fotografie majú následne vlastnosti maľovaného obrazu. Obsah fotografií je rôznorodý takže základom zostáva spracovanie na napnuté maliarske plátno. Fotografie sú nasnímané a vyvolané klasickými analógovými postupmi v temnej komore. Plátno dostáva svetlo-citlivý povrch vďaka fotografickej emulzií. Kolekcia ostáva otvorená pre ďalšie fotografie. A series of analogue photos that come from film on canvas, which is giving the collection a common theme in terms of processing and material. The photographs then have the properties of a painted picture. The content of the photos is varied so that the base remains the process on a tinted painting screen. The photos are captured and developed by classical analogue techniques in a darkroom. The canvas receives a light-sensitive surface thanks to photographic emulsion. The collection remains open for more photos.

- rozmery / size: [ 30 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 20 x 20 ] cm -

- rozmery / size: [ 40 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 40 x 35 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
PLÁTNO / CANVAS artistic / umelecké, 2014 - ... Séria analógových fotografií ktorá sa dostáva z filmu na plátno čo dáva kolekcií spoločnú tematiku v podobe spracovania a materiálu. Fotografie majú následne vlastnosti maľovaného obrazu. Obsah fotografií je rôznorodý takže základom zostáva spracovanie na napnuté maliarske plátno. Fotografie sú nasnímané a vyvolané klasickými analógovými postupmi v temnej komore. Plátno dostáva svetlo-citlivý povrch vďaka fotografickej emulzií. Kolekcia ostáva otvorená pre ďalšie fotografie. A series of analogue photos that come from film on canvas, which is giving the collection a common theme in terms of processing and material. The photographs then have the properties of a painted picture. The content of the photos is varied so that the base remains the process on a tinted painting screen. The photos are captured and developed by classical analogue techniques in a darkroom. The canvas receives a light-sensitive surface thanks to photographic emulsion. The collection remains open for more photos.
animované lgo Matúša Astraba
PLÁTNO / CANVAS artistic / umelecké, 2014 - ... Séria analógových fotografií ktorá sa dostáva z filmu na plátno čo dáva kolekcií spoločnú tematiku v podobe spracovania a materiálu. Fotografie majú následne vlastnosti maľovaného obrazu. Obsah fotografií je rôznorodý takže základom zostáva spracovanie na napnuté maliarske plátno. Fotografie sú nasnímané a vyvolané klasickými analógovými postupmi v temnej komore. Plátno dostáva svetlo-citlivý povrch vďaka fotografickej emulzií. Kolekcia ostáva otvorená pre ďalšie fotografie. A series of analogue photos that come from film on canvas, which is giving the collection a common theme in terms of processing and material. The photographs then have the properties of a painted picture. The content of the photos is varied so that the base remains the process on a tinted painting screen. The photos are captured and developed by classical analogue techniques in a darkroom. The canvas receives a light-sensitive surface thanks to photographic emulsion. The collection remains open for more photos.
PLÁTNO / CANVAS artistic / umelecké, 2014 - ... Séria analógových fotografií ktorá sa dostáva z filmu na plátno čo dáva kolekcií spoločnú tematiku v podobe spracovania a materiálu. Fotografie majú následne vlastnosti maľovaného obrazu. Obsah fotografií je rôznorodý takže základom zostáva spracovanie na napnuté maliarske plátno. Fotografie sú nasnímané a vyvolané klasickými analógovými postupmi v temnej komore. Plátno dostáva svetlo-citlivý povrch vďaka fotografickej emulzií. Kolekcia ostáva otvorená pre ďalšie fotografie. A series of analogue photos that come from film on canvas, which is giving the collection a common theme in terms of processing and material. The photographs then have the properties of a painted picture. The content of the photos is varied so that the base remains the process on a tinted painting screen. The photos are captured and developed by classical analogue techniques in a darkroom. The canvas receives a light-sensitive surface thanks to photographic emulsion. The collection remains open for more photos.
animované lgo Matúša Astraba
PLÁTNO / CANVAS artistic / umelecké, 2014 - ... Séria analógových fotografií ktorá sa dostáva z filmu na plátno čo dáva kolekcií spoločnú tematiku v podobe spracovania a materiálu. Fotografie majú následne vlastnosti maľovaného obrazu. Obsah fotografií je rôznorodý takže základom zostáva spracovanie na napnuté maliarske plátno. Fotografie sú nasnímané a vyvolané klasickými analógovými postupmi v temnej komore. Plátno dostáva svetlo-citlivý povrch vďaka fotografickej emulzií. Kolekcia ostáva otvorená pre ďalšie fotografie. A series of analogue photos that come from film on canvas, which is giving the collection a common theme in terms of processing and material. The photographs then have the properties of a painted picture. The content of the photos is varied so that the base remains the process on a tinted painting screen. The photos are captured and developed by classical analogue techniques in a darkroom. The canvas receives a light-sensitive surface thanks to photographic emulsion. The collection remains open for more photos.
PLÁTNO / CANVAS artistic / umelecké, 2014 - ... Séria analógových fotografií ktorá sa dostáva z filmu na plátno čo dáva kolekcií spoločnú tematiku v podobe spracovania a materiálu. Fotografie majú následne vlastnosti maľovaného obrazu. Obsah fotografií je rôznorodý takže základom zostáva spracovanie na napnuté maliarske plátno. Fotografie sú nasnímané a vyvolané klasickými analógovými postupmi v temnej komore. Plátno dostáva svetlo-citlivý povrch vďaka fotografickej emulzií. Kolekcia ostáva otvorená pre ďalšie fotografie. A series of analogue photos that come from film on canvas, which is giving the collection a common theme in terms of processing and material. The photographs then have the properties of a painted picture. The content of the photos is varied so that the base remains the process on a tinted painting screen. The photos are captured and developed by classical analogue techniques in a darkroom. The canvas receives a light-sensitive surface thanks to photographic emulsion. The collection remains open for more photos.