MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

CAMERA OPSCURA

2014

 

 

 

Tento workshop bol zameraný na technologické a čiernobiele chemické procesy camery opscury. Dielňa sa konala v Meste Kremnica a trvala tri dní kde nám Dominik Horský pripravil program ktorý začal prednáškou na danú tému. Pokračoval výrobou vlastnej camery opscury so všetkými kritériami pre správne snímanie obrazu ako napríklad: veľkosť otvoru pre svetlo a jeho vzdialenosť od negatívneho filmu, funkčnosť uzávierky regulujúcej expozičný čas a mnohé ďalšie kritéria potrebné pre správne fungovanie. Hotové camery opscury sme následne otestovali v kremnickom teréne a negatívne filmy vyvolali. Každý účastník v rátane mňa si tu vytvoril vlastný aparát s ktorým nasnímal pár fotografií na 13x9 negatívny film a osvojil si princípy camery opscury.

Fotodokumentácia zaznamenáva priebeh celého workshopu a situácie ktoré sním súviseli.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

Moja práca, súvisiaca s podujatím / My work related to the event  - http://ma-visuals.com/selfie.html

 

 

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba