WORKS

ABOUT

CONTACT

CABLE SYMPHONY conceptual / konceptuálne, 2014 Interaktívna inštalácia kde si účastník môže zahrať melódiu v ”pouličnom” prostredí, až keď sa jeho bosé nohy spoja s prírodným fragmentom, v tomto prípade s trávou. Práca poukazuje aj na to, že aj v tejto digitálnej dobe je spojenie s prírodou stále dôležité. Melódia tu nieje pre každého, je tu pre tých, ktorí preto niečo urobia. Interactive installation where the participant can play a melody in the ”street” environment, but only when his/her bare feet get in touch with natural fragments. In this case, with grass.Work focused that in this digital age, connection with nature is still important. The melody is not here for everyone, it´s for those who are doing something for it. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
CABLE SYMPHONY conceptual / konceptuálne, 2014 Interaktívna inštalácia kde si účastník môže zahrať melódiu v ”pouličnom” prostredí, až keď sa jeho bosé nohy spoja s prírodným fragmentom, v tomto prípade s trávou. Práca poukazuje aj na to, že aj v tejto digitálnej dobe je spojenie s prírodou stále dôležité. Melódia tu nieje pre každého, je tu pre tých, ktorí preto niečo urobia. Interactive installation where the participant can play a melody in the ”street” environment, but only when his/her bare feet get in touch with natural fragments. In this case, with grass.Work focused that in this digital age, connection with nature is still important. The melody is not here for everyone, it´s for those who are doing something for it. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
CABLE SYMPHONY conceptual / konceptuálne, 2014 Interaktívna inštalácia kde si účastník môže zahrať melódiu v ”pouličnom” prostredí, až keď sa jeho bosé nohy spoja s prírodným fragmentom, v tomto prípade s trávou. Práca poukazuje aj na to, že aj v tejto digitálnej dobe je spojenie s prírodou stále dôležité. Melódia tu nieje pre každého, je tu pre tých, ktorí preto niečo urobia. Interactive installation where the participant can play a melody in the ”street” environment, but only when his/her bare feet get in touch with natural fragments. In this case, with grass.Work focused that in this digital age, connection with nature is still important. The melody is not here for everyone, it´s for those who are doing something for it. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
CABLE SYMPHONY conceptual / konceptuálne, 2014 Interaktívna inštalácia kde si účastník môže zahrať melódiu v ”pouličnom” prostredí, až keď sa jeho bosé nohy spoja s prírodným fragmentom, v tomto prípade s trávou. Práca poukazuje aj na to, že aj v tejto digitálnej dobe je spojenie s prírodou stále dôležité. Melódia tu nieje pre každého, je tu pre tých, ktorí preto niečo urobia. Interactive installation where the participant can play a melody in the ”street” environment, but only when his/her bare feet get in touch with natural fragments. In this case, with grass.Work focused that in this digital age, connection with nature is still important. The melody is not here for everyone, it´s for those who are doing something for it. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
CABLE SYMPHONY conceptual / konceptuálne, 2014 Interaktívna inštalácia kde si účastník môže zahrať melódiu v ”pouličnom” prostredí, až keď sa jeho bosé nohy spoja s prírodným fragmentom, v tomto prípade s trávou. Práca poukazuje aj na to, že aj v tejto digitálnej dobe je spojenie s prírodou stále dôležité. Melódia tu nieje pre každého, je tu pre tých, ktorí preto niečo urobia. Interactive installation where the participant can play a melody in the ”street” environment, but only when his/her bare feet get in touch with natural fragments. In this case, with grass.Work focused that in this digital age, connection with nature is still important. The melody is not here for everyone, it´s for those who are doing something for it. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
CABLE SYMPHONY conceptual / konceptuálne, 2014 Interaktívna inštalácia kde si účastník môže zahrať melódiu v ”pouličnom” prostredí, až keď sa jeho bosé nohy spoja s prírodným fragmentom, v tomto prípade s trávou. Práca poukazuje aj na to, že aj v tejto digitálnej dobe je spojenie s prírodou stále dôležité. Melódia tu nieje pre každého, je tu pre tých, ktorí preto niečo urobia. Interactive installation where the participant can play a melody in the ”street” environment, but only when his/her bare feet get in touch with natural fragments. In this case, with grass.Work focused that in this digital age, connection with nature is still important. The melody is not here for everyone, it´s for those who are doing something for it. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: