WORKS

ABOUT

CONTACT

BRAXATORIS NA ČEREŠNIACH / BRAXATORIS ON CHERRIES commercial / komerčné, 2015 Kreslená animácia ako hudobný klip ku piesni Dominika Lauka - Braxatoris na Čerešniach ktorá bola vytvorená ako pocta pre Jara Filipa. Obsah animácie je priamo úmerný textu piesne s pochmúrnou atmosférou. Dĺžka piesne a klipu - 03:58 Cartoon animation as a music video to the song of Dominik Lauko - Braxatoris on Cherries which was created as a tribute to Jaro Filip. The content of the animation is directly proportional to the text of the song with a gloomy atmosphere. The length of the song and the clip - 03:58

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
BRAXATORIS NA ČEREŠNIACH / BRAXATORIS ON CHERRIES commercial / komerčné, 2015 Kreslená animácia ako hudobný klip ku piesni Dominika Lauka - Braxatoris na Čerešniach ktorá bola vytvorená ako pocta pre Jara Filipa. Obsah animácie je priamo úmerný textu piesne s pochmúrnou atmosférou. Dĺžka piesne a klipu - 03:58 Cartoon animation as a music video to the song of Dominik Lauko - Braxatoris on Cherries which was created as a tribute to Jaro Filip. The content of the animation is directly proportional to the text of the song with a gloomy atmosphere. The length of the song and the clip - 03:58
BRAXATORIS NA ČEREŠNIACH / BRAXATORIS ON CHERRIES commercial / komerčné, 2015 Kreslená animácia ako hudobný klip ku piesni Dominika Lauka - Braxatoris na Čerešniach ktorá bola vytvorená ako pocta pre Jara Filipa. Obsah animácie je priamo úmerný textu piesne s pochmúrnou atmosférou. Dĺžka piesne a klipu - 03:58 Cartoon animation as a music video to the song of Dominik Lauko - Braxatoris on Cherries which was created as a tribute to Jaro Filip. The content of the animation is directly proportional to the text of the song with a gloomy atmosphere. The length of the song and the clip - 03:58
animované lgo Matúša Astraba
BRAXATORIS NA ČEREŠNIACH / BRAXATORIS ON CHERRIES commercial / komerčné, 2015 Kreslená animácia ako hudobný klip ku piesni Dominika Lauka - Braxatoris na Čerešniach ktorá bola vytvorená ako pocta pre Jara Filipa. Obsah animácie je priamo úmerný textu piesne s pochmúrnou atmosférou. Dĺžka piesne a klipu - 03:58 Cartoon animation as a music video to the song of Dominik Lauko - Braxatoris on Cherries which was created as a tribute to Jaro Filip. The content of the animation is directly proportional to the text of the song with a gloomy atmosphere. The length of the song and the clip - 03:58
animované lgo Matúša Astraba
BRAXATORIS NA ČEREŠNIACH / BRAXATORIS ON CHERRIES commercial / komerčné, 2015 Kreslená animácia ako hudobný klip ku piesni Dominika Lauka - Braxatoris na Čerešniach ktorá bola vytvorená ako pocta pre Jara Filipa. Obsah animácie je priamo úmerný textu piesne s pochmúrnou atmosférou. Dĺžka piesne a klipu - 03:58 Cartoon animation as a music video to the song of Dominik Lauko - Braxatoris on Cherries which was created as a tribute to Jaro Filip. The content of the animation is directly proportional to the text of the song with a gloomy atmosphere. The length of the song and the clip - 03:58
BRAXATORIS NA ČEREŠNIACH / BRAXATORIS ON CHERRIES commercial / komerčné, 2015 Kreslená animácia ako hudobný klip ku piesni Dominika Lauka - Braxatoris na Čerešniach ktorá bola vytvorená ako pocta pre Jara Filipa. Obsah animácie je priamo úmerný textu piesne s pochmúrnou atmosférou. Dĺžka piesne a klipu - 03:58 Cartoon animation as a music video to the song of Dominik Lauko - Braxatoris on Cherries which was created as a tribute to Jaro Filip. The content of the animation is directly proportional to the text of the song with a gloomy atmosphere. The length of the song and the clip - 03:58