WORKS

ABOUT

CONTACT

KNÍHVÄZBA / BOOKBINDING commercial / komerčné, 2013 Táto sekcia zahŕňa kníhviazačské technologické princípy a grafické kompozície v podobe ručne viazaných autorských kníh a zápisníkov. Dva typy väzieb s ručne potlačeným logom tu spájajú stránky portfólia a čisté listy zápisníkov. This section includes bookbinder´s technological principles and graphic compositions in the form of a manually bound authorial books and notebooks. Two types of bindings with a hand-printed logo here are linking pages of the portfolio and the blank sheets of the notebooks. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
KNÍHVÄZBA / BOOKBINDING commercial / komerčné, 2013 Táto sekcia zahŕňa kníhviazačské technologické princípy a grafické kompozície v podobe ručne viazaných autorských kníh a zápisníkov. Dva typy väzieb s ručne potlačeným logom tu spájajú stránky portfólia a čisté listy zápisníkov. This section includes bookbinder´s technological principles and graphic compositions in the form of a manually bound authorial books and notebooks. Two types of bindings with a hand-printed logo here are linking pages of the portfolio and the blank sheets of the notebooks. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
KNÍHVÄZBA / BOOKBINDING commercial / komerčné, 2013 Táto sekcia zahŕňa kníhviazačské technologické princípy a grafické kompozície v podobe ručne viazaných autorských kníh a zápisníkov. Dva typy väzieb s ručne potlačeným logom tu spájajú stránky portfólia a čisté listy zápisníkov. This section includes bookbinder´s technological principles and graphic compositions in the form of a manually bound authorial books and notebooks. Two types of bindings with a hand-printed logo here are linking pages of the portfolio and the blank sheets of the notebooks. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
KNÍHVÄZBA / BOOKBINDING commercial / komerčné, 2013 Táto sekcia zahŕňa kníhviazačské technologické princípy a grafické kompozície v podobe ručne viazaných autorských kníh a zápisníkov. Dva typy väzieb s ručne potlačeným logom tu spájajú stránky portfólia a čisté listy zápisníkov. This section includes bookbinder´s technological principles and graphic compositions in the form of a manually bound authorial books and notebooks. Two types of bindings with a hand-printed logo here are linking pages of the portfolio and the blank sheets of the notebooks. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
KNÍHVÄZBA / BOOKBINDING commercial / komerčné, 2013 Táto sekcia zahŕňa kníhviazačské technologické princípy a grafické kompozície v podobe ručne viazaných autorských kníh a zápisníkov. Dva typy väzieb s ručne potlačeným logom tu spájajú stránky portfólia a čisté listy zápisníkov. This section includes bookbinder´s technological principles and graphic compositions in the form of a manually bound authorial books and notebooks. Two types of bindings with a hand-printed logo here are linking pages of the portfolio and the blank sheets of the notebooks. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
KNÍHVÄZBA / BOOKBINDING commercial / komerčné, 2013 Táto sekcia zahŕňa kníhviazačské technologické princípy a grafické kompozície v podobe ručne viazaných autorských kníh a zápisníkov. Dva typy väzieb s ručne potlačeným logom tu spájajú stránky portfólia a čisté listy zápisníkov. This section includes bookbinder´s technological principles and graphic compositions in the form of a manually bound authorial books and notebooks. Two types of bindings with a hand-printed logo here are linking pages of the portfolio and the blank sheets of the notebooks. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: