WORKS

ABOUT

CONTACT

BLESKOVÁ VOJNA / BLITZKRIEG commercial / komerčné, 2016 Stolová spoločenská hra s tematikou druhej svetovej vojny. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania hry je originálny a prevažne strategický čo je silno prepojené s tematikou. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty národov, karty s misiami, mince a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo ktoré je univerzálne pre nasledujúce hry s tematikou druhej svetovej vojny. Blesková vojna je dostupná pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of the second world war. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing this game is original and predominantly strategic which is strongly linked with the theme. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphic environments such as: the gaming field, cards of the nations, cards with missions, coins and of course the box. The whole concept has its own logo that is universal for the following games with the theme of the second world war. The Bllitzkrieg (lightning war) is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
BLESKOVÁ VOJNA / BLITZKRIEG commercial / komerčné, 2016 Stolová spoločenská hra s tematikou druhej svetovej vojny. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania hry je originálny a prevažne strategický čo je silno prepojené s tematikou. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty národov, karty s misiami, mince a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo ktoré je univerzálne pre nasledujúce hry s tematikou druhej svetovej vojny. Blesková vojna je dostupná pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of the second world war. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing this game is original and predominantly strategic which is strongly linked with the theme. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphic environments such as: the gaming field, cards of the nations, cards with missions, coins and of course the box. The whole concept has its own logo that is universal for the following games with the theme of the second world war. The Bllitzkrieg (lightning war) is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
BLESKOVÁ VOJNA / BLITZKRIEG commercial / komerčné, 2016 Stolová spoločenská hra s tematikou druhej svetovej vojny. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania hry je originálny a prevažne strategický čo je silno prepojené s tematikou. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty národov, karty s misiami, mince a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo ktoré je univerzálne pre nasledujúce hry s tematikou druhej svetovej vojny. Blesková vojna je dostupná pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of the second world war. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing this game is original and predominantly strategic which is strongly linked with the theme. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphic environments such as: the gaming field, cards of the nations, cards with missions, coins and of course the box. The whole concept has its own logo that is universal for the following games with the theme of the second world war. The Bllitzkrieg (lightning war) is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
BLESKOVÁ VOJNA / BLITZKRIEG commercial / komerčné, 2016 Stolová spoločenská hra s tematikou druhej svetovej vojny. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania hry je originálny a prevažne strategický čo je silno prepojené s tematikou. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty národov, karty s misiami, mince a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo ktoré je univerzálne pre nasledujúce hry s tematikou druhej svetovej vojny. Blesková vojna je dostupná pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of the second world war. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing this game is original and predominantly strategic which is strongly linked with the theme. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphic environments such as: the gaming field, cards of the nations, cards with missions, coins and of course the box. The whole concept has its own logo that is universal for the following games with the theme of the second world war. The Bllitzkrieg (lightning war) is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
BLESKOVÁ VOJNA / BLITZKRIEG commercial / komerčné, 2016 Stolová spoločenská hra s tematikou druhej svetovej vojny. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania hry je originálny a prevažne strategický čo je silno prepojené s tematikou. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty národov, karty s misiami, mince a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo ktoré je univerzálne pre nasledujúce hry s tematikou druhej svetovej vojny. Blesková vojna je dostupná pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of the second world war. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing this game is original and predominantly strategic which is strongly linked with the theme. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphic environments such as: the gaming field, cards of the nations, cards with missions, coins and of course the box. The whole concept has its own logo that is universal for the following games with the theme of the second world war. The Bllitzkrieg (lightning war) is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
BLESKOVÁ VOJNA / BLITZKRIEG commercial / komerčné, 2016 Stolová spoločenská hra s tematikou druhej svetovej vojny. Táto sekcia zahŕňa materiál od grafických návrhov a náhľadov až po zrealizovanú a vyrobenú hru. Spôsob hrania hry je originálny a prevažne strategický čo je silno prepojené s tematikou. Hra je členitá a vyžaduje si veľa rôznych prvkov a tým pádom aj rôznych grafických prostredí, ako napríklad: hracia plocha, karty národov, karty s misiami, mince a samozrejme krabica. Celý koncept má aj vlastné logo ktoré je univerzálne pre nasledujúce hry s tematikou druhej svetovej vojny. Blesková vojna je dostupná pre záujemcov TU aj s podrobnejšími informáciami. A parlour game with the theme of the second world war. This section includes material from graphic designs and insights to the realized and produced game. The way of playing this game is original and predominantly strategic which is strongly linked with the theme. The game is divided and requires a lot of different elements and thus different graphic environments such as: the gaming field, cards of the nations, cards with missions, coins and of course the box. The whole concept has its own logo that is universal for the following games with the theme of the second world war. The Bllitzkrieg (lightning war) is available for the takers HERE also with more detailed information. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : - FestHry, festival hier a hračiek, športová hala, Trnava, 2018 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: