WORKS

ABOUT

CONTACT

VTÁČÍ STROM / BIRD'S TREE commercial / komerčné, 2008 Zábavná hra pre 2 osoby ktorej cieľom je v čo najrýchlejšom čase poukladať všetky vtáčiky na strom tak, aby nespadli. Univerzálny tvar vtáčikov je navrhnutý za účelom balansovania na nohe ale aj na zobáku. V hračke bol použitý efektívny spôsob na výrobu rovnakých siluet vtáčikov, pomocou sústruženia. Po skončení hry sa všetky časti jednoducho uložia do kartónového tubusu, ktorý slúži aj ako kmeň stromu. Fun game for 2 persons, the aim of which is in the quickest time place all the birds on the tree in a way they can not fall down. The universal shape of the birds is designed for the purpose of balancing on the leg but also on its beak. In the toy is used an effective method for the production of the same silhouette of the birds, using turning. After the game, all parts can be easily stored in a cardboard tube, which also serves as the tree trunk. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Hra+Drevo, kolektívna výstava, Design štúdio ÚĽUV, Bratislava, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
VTÁČÍ STROM / BIRD'S TREE commercial / komerčné, 2008 Zábavná hra pre 2 osoby ktorej cieľom je v čo najrýchlejšom čase poukladať všetky vtáčiky na strom tak, aby nespadli. Univerzálny tvar vtáčikov je navrhnutý za účelom balansovania na nohe ale aj na zobáku. V hračke bol použitý efektívny spôsob na výrobu rovnakých siluet vtáčikov, pomocou sústruženia. Po skončení hry sa všetky časti jednoducho uložia do kartónového tubusu, ktorý slúži aj ako kmeň stromu. Fun game for 2 persons, the aim of which is in the quickest time place all the birds on the tree in a way they can not fall down. The universal shape of the birds is designed for the purpose of balancing on the leg but also on its beak. In the toy is used an effective method for the production of the same silhouette of the birds, using turning. After the game, all parts can be easily stored in a cardboard tube, which also serves as the tree trunk. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Hra+Drevo, kolektívna výstava, Design štúdio ÚĽUV, Bratislava, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
VTÁČÍ STROM / BIRD'S TREE commercial / komerčné, 2008 Zábavná hra pre 2 osoby ktorej cieľom je v čo najrýchlejšom čase poukladať všetky vtáčiky na strom tak, aby nespadli. Univerzálny tvar vtáčikov je navrhnutý za účelom balansovania na nohe ale aj na zobáku. V hračke bol použitý efektívny spôsob na výrobu rovnakých siluet vtáčikov, pomocou sústruženia. Po skončení hry sa všetky časti jednoducho uložia do kartónového tubusu, ktorý slúži aj ako kmeň stromu. Fun game for 2 persons, the aim of which is in the quickest time place all the birds on the tree in a way they can not fall down. The universal shape of the birds is designed for the purpose of balancing on the leg but also on its beak. In the toy is used an effective method for the production of the same silhouette of the birds, using turning. After the game, all parts can be easily stored in a cardboard tube, which also serves as the tree trunk. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Hra+Drevo, kolektívna výstava, Design štúdio ÚĽUV, Bratislava, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
VTÁČÍ STROM / BIRD'S TREE commercial / komerčné, 2008 Zábavná hra pre 2 osoby ktorej cieľom je v čo najrýchlejšom čase poukladať všetky vtáčiky na strom tak, aby nespadli. Univerzálny tvar vtáčikov je navrhnutý za účelom balansovania na nohe ale aj na zobáku. V hračke bol použitý efektívny spôsob na výrobu rovnakých siluet vtáčikov, pomocou sústruženia. Po skončení hry sa všetky časti jednoducho uložia do kartónového tubusu, ktorý slúži aj ako kmeň stromu. Fun game for 2 persons, the aim of which is in the quickest time place all the birds on the tree in a way they can not fall down. The universal shape of the birds is designed for the purpose of balancing on the leg but also on its beak. In the toy is used an effective method for the production of the same silhouette of the birds, using turning. After the game, all parts can be easily stored in a cardboard tube, which also serves as the tree trunk. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Hra+Drevo, kolektívna výstava, Design štúdio ÚĽUV, Bratislava, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
VTÁČÍ STROM / BIRD'S TREE commercial / komerčné, 2008 Zábavná hra pre 2 osoby ktorej cieľom je v čo najrýchlejšom čase poukladať všetky vtáčiky na strom tak, aby nespadli. Univerzálny tvar vtáčikov je navrhnutý za účelom balansovania na nohe ale aj na zobáku. V hračke bol použitý efektívny spôsob na výrobu rovnakých siluet vtáčikov, pomocou sústruženia. Po skončení hry sa všetky časti jednoducho uložia do kartónového tubusu, ktorý slúži aj ako kmeň stromu. Fun game for 2 persons, the aim of which is in the quickest time place all the birds on the tree in a way they can not fall down. The universal shape of the birds is designed for the purpose of balancing on the leg but also on its beak. In the toy is used an effective method for the production of the same silhouette of the birds, using turning. After the game, all parts can be easily stored in a cardboard tube, which also serves as the tree trunk. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Hra+Drevo, kolektívna výstava, Design štúdio ÚĽUV, Bratislava, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
VTÁČÍ STROM / BIRD'S TREE commercial / komerčné, 2008 Zábavná hra pre 2 osoby ktorej cieľom je v čo najrýchlejšom čase poukladať všetky vtáčiky na strom tak, aby nespadli. Univerzálny tvar vtáčikov je navrhnutý za účelom balansovania na nohe ale aj na zobáku. V hračke bol použitý efektívny spôsob na výrobu rovnakých siluet vtáčikov, pomocou sústruženia. Po skončení hry sa všetky časti jednoducho uložia do kartónového tubusu, ktorý slúži aj ako kmeň stromu. Fun game for 2 persons, the aim of which is in the quickest time place all the birds on the tree in a way they can not fall down. The universal shape of the birds is designed for the purpose of balancing on the leg but also on its beak. In the toy is used an effective method for the production of the same silhouette of the birds, using turning. After the game, all parts can be easily stored in a cardboard tube, which also serves as the tree trunk. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Hra+Drevo, kolektívna výstava, Design štúdio ÚĽUV, Bratislava, 2010 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: