MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

ARTÓRIUM - VJ

2015

 

 

 

Tento projekt je venovaný prezentácii divadelných inscenácií, filmovej tvorbe európskych vysokých umeleckých škôl, výtvarnému a hudobnému umeniu a kreatívnym dielňam. Zámerom organizátorov projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a konfrontáciu tvorivých postupov a výsledkov v rámci tvorby európskych vysokých umeleckých škôl, a zároveň povzbudiť záujem o umeleckú produkciu v regióne. Moja participácia na tomto projekte bola v podobe vizualizácií priamo reagujúcich na hudbu (VJ) z produkcie DJ Vraždu, počas vizuálno-hudobnej noci.

Fotodokumentácia zaznamenáva už spomínanú vizuálno-hudobnú noc s dôrazom na VJing.

 

Fotografie / photos : Matúš Astrab

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

Koncepcia projektu / Concept of the project -  https://artorium.aku.sk/#/oprojekte/

 

Program -  https://artorium.aku.sk/plagat_artorium_2015_2.pdf

 

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba