MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba

WORKS

ABOUT

CONTACT

OPEN-SOURCE WORKSHOP

2015

 

 

 

Workshop primárne určený pre študentov audiovizuálnych médií, Akadémie umení v Banskej bystrici, ktorého zámerom bolo naučiť účastníkov pracovať s open-sourc programom VVVV a platformou Arduino. Víziou bolo taktiež  osvojenie si začiatočníckych princípov a spoločné presahy medzi týmito dvoma rozhraniami pre aplikovanie nadobudnutých znalostí v budúcich umeleckých prácach.   Moja účasť na tomto workshope spočívala zo zhostenia sa role organizátora a lektora tejto udalosti.

Fotky zaznamenávajú priebeh tohto podujatia a situácie ktoré s nim súviseli.

 

Fotografie / photos : Martin Jombík

 

 

REFERENCIE, ODKAZY, VIDEO... / REFERENCES, LINKS, VIDEO... :

 

 

 

 

 

 

 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
animované lgo Matúša Astraba
animované lgo Matúša Astraba