WORKS

ABOUT

CONTACT

ARDUINO commercial / komerčné, 2015 Plagát, vytvorený na propagáciu workshopu týkajúceho sa práce s platformou Arduino. Celá grafika je taktiež zameraná na tento prístroj a využíva jeho komerčné grafické prvky, ktoré sú ako aj celý poster pretvorené do vektorovej grafiky. A poster created to promote a workshop concerning a work with the platform Arduino. The whole graphic is also focused on this device and uses its commercial graphic elements and as well as the entire poster converted into vector graphics.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
ARDUINO commercial / komerčné, 2015 Plagát, vytvorený na propagáciu workshopu týkajúceho sa práce s platformou Arduino. Celá grafika je taktiež zameraná na tento prístroj a využíva jeho komerčné grafické prvky, ktoré sú ako aj celý poster pretvorené do vektorovej grafiky. A poster created to promote a workshop concerning a work with the platform Arduino. The whole graphic is also focused on this device and uses its commercial graphic elements and as well as the entire poster converted into vector graphics.
ARDUINO commercial / komerčné, 2015 Plagát, vytvorený na propagáciu workshopu týkajúceho sa práce s platformou Arduino. Celá grafika je taktiež zameraná na tento prístroj a využíva jeho komerčné grafické prvky, ktoré sú ako aj celý poster pretvorené do vektorovej grafiky. A poster created to promote a workshop concerning a work with the platform Arduino. The whole graphic is also focused on this device and uses its commercial graphic elements and as well as the entire poster converted into vector graphics.
animované lgo Matúša Astraba
ARDUINO commercial / komerčné, 2015 Plagát, vytvorený na propagáciu workshopu týkajúceho sa práce s platformou Arduino. Celá grafika je taktiež zameraná na tento prístroj a využíva jeho komerčné grafické prvky, ktoré sú ako aj celý poster pretvorené do vektorovej grafiky. A poster created to promote a workshop concerning a work with the platform Arduino. The whole graphic is also focused on this device and uses its commercial graphic elements and as well as the entire poster converted into vector graphics.
ARDUINO commercial / komerčné, 2015 Plagát, vytvorený na propagáciu workshopu týkajúceho sa práce s platformou Arduino. Celá grafika je taktiež zameraná na tento prístroj a využíva jeho komerčné grafické prvky, ktoré sú ako aj celý poster pretvorené do vektorovej grafiky. A poster created to promote a workshop concerning a work with the platform Arduino. The whole graphic is also focused on this device and uses its commercial graphic elements and as well as the entire poster converted into vector graphics.
animované lgo Matúša Astraba
ARDUINO commercial / komerčné, 2015 Plagát, vytvorený na propagáciu workshopu týkajúceho sa práce s platformou Arduino. Celá grafika je taktiež zameraná na tento prístroj a využíva jeho komerčné grafické prvky, ktoré sú ako aj celý poster pretvorené do vektorovej grafiky. A poster created to promote a workshop concerning a work with the platform Arduino. The whole graphic is also focused on this device and uses its commercial graphic elements and as well as the entire poster converted into vector graphics.