WORKS

ABOUT

CONTACT

OHRYZOK / APPLE CORE commercial/ komerčné, 2008 Táto taburetka bola vytvorená tradičnými remeselnými technológiami ako sústruženie, dlabanie a drevorez. Tieto technológie sú posunuté do moderného dizajnu napodobujúceho ohryzok jablka. Taburetka je veselým doplnkom či už do interiéru alebo exteriéru. This chair was created by traditional hand-crafted technologies such as turning, chiseling and wood carving. These technologies are shifted into the modern design imitating an apple core. The chair is a cheerful accessory be it in the interior or exterior. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Etudy z dreva IX, kolektívna výstava zo súťaže, Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, 2008 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 61 x 47 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 28 x 21 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
OHRYZOK / APPLE CORE commercial/ komerčné, 2008 Táto taburetka bola vytvorená tradičnými remeselnými technológiami ako sústruženie, dlabanie a drevorez. Tieto technológie sú posunuté do moderného dizajnu napodobujúceho ohryzok jablka. Taburetka je veselým doplnkom či už do interiéru alebo exteriéru. This chair was created by traditional hand-crafted technologies such as turning, chiseling and wood carving. These technologies are shifted into the modern design imitating an apple core. The chair is a cheerful accessory be it in the interior or exterior. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Etudy z dreva IX, kolektívna výstava zo súťaže, Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, 2008 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
OHRYZOK / APPLE CORE commercial/ komerčné, 2008 Táto taburetka bola vytvorená tradičnými remeselnými technológiami ako sústruženie, dlabanie a drevorez. Tieto technológie sú posunuté do moderného dizajnu napodobujúceho ohryzok jablka. Taburetka je veselým doplnkom či už do interiéru alebo exteriéru. This chair was created by traditional hand-crafted technologies such as turning, chiseling and wood carving. These technologies are shifted into the modern design imitating an apple core. The chair is a cheerful accessory be it in the interior or exterior. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Etudy z dreva IX, kolektívna výstava zo súťaže, Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, 2008 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
OHRYZOK / APPLE CORE commercial/ komerčné, 2008 Táto taburetka bola vytvorená tradičnými remeselnými technológiami ako sústruženie, dlabanie a drevorez. Tieto technológie sú posunuté do moderného dizajnu napodobujúceho ohryzok jablka. Taburetka je veselým doplnkom či už do interiéru alebo exteriéru. This chair was created by traditional hand-crafted technologies such as turning, chiseling and wood carving. These technologies are shifted into the modern design imitating an apple core. The chair is a cheerful accessory be it in the interior or exterior. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Etudy z dreva IX, kolektívna výstava zo súťaže, Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, 2008 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
OHRYZOK / APPLE CORE commercial/ komerčné, 2008 Táto taburetka bola vytvorená tradičnými remeselnými technológiami ako sústruženie, dlabanie a drevorez. Tieto technológie sú posunuté do moderného dizajnu napodobujúceho ohryzok jablka. Taburetka je veselým doplnkom či už do interiéru alebo exteriéru. This chair was created by traditional hand-crafted technologies such as turning, chiseling and wood carving. These technologies are shifted into the modern design imitating an apple core. The chair is a cheerful accessory be it in the interior or exterior. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Etudy z dreva IX, kolektívna výstava zo súťaže, Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, 2008 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
OHRYZOK / APPLE CORE commercial/ komerčné, 2008 Táto taburetka bola vytvorená tradičnými remeselnými technológiami ako sústruženie, dlabanie a drevorez. Tieto technológie sú posunuté do moderného dizajnu napodobujúceho ohryzok jablka. Taburetka je veselým doplnkom či už do interiéru alebo exteriéru. This chair was created by traditional hand-crafted technologies such as turning, chiseling and wood carving. These technologies are shifted into the modern design imitating an apple core. The chair is a cheerful accessory be it in the interior or exterior. SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY.../ PART OF THE EVENT, EXHIBITION... : Etudy z dreva IX, kolektívna výstava zo súťaže, Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, 2008 POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: