WORKS

ABOUT

CONTACT

APPLUM commercial / komerčné, 2007 Hrkálky stvárňujú ovocné plody ako je slivka, jablko alebo aj hruška. Hrkálky sú z prírodného materiálu ako je drevo a malé kožené doplnky. Celkový tvar hrkálok spočíva z vysústruženej hlavnej formy ktorá vytvára priestor pre drevené koralky a drážky pre ohnuté jaseňové lamely. Rattles are illustrating fruit such as plum, apple or pear. Rattles are made of natural material such as wood and small leather accessories. The overall shape of the rattles consists of a main form, which was shaped on a lathe and which creates a space for the wooden beads and grooves for the bent ash laths. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
APPLUM commercial / komerčné, 2007 Hrkálky stvárňujú ovocné plody ako je slivka, jablko alebo aj hruška. Hrkálky sú z prírodného materiálu ako je drevo a malé kožené doplnky. Celkový tvar hrkálok spočíva z vysústruženej hlavnej formy ktorá vytvára priestor pre drevené koralky a drážky pre ohnuté jaseňové lamely. Rattles are illustrating fruit such as plum, apple or pear. Rattles are made of natural material such as wood and small leather accessories. The overall shape of the rattles consists of a main form, which was shaped on a lathe and which creates a space for the wooden beads and grooves for the bent ash laths. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
APPLUM commercial / komerčné, 2007 Hrkálky stvárňujú ovocné plody ako je slivka, jablko alebo aj hruška. Hrkálky sú z prírodného materiálu ako je drevo a malé kožené doplnky. Celkový tvar hrkálok spočíva z vysústruženej hlavnej formy ktorá vytvára priestor pre drevené koralky a drážky pre ohnuté jaseňové lamely. Rattles are illustrating fruit such as plum, apple or pear. Rattles are made of natural material such as wood and small leather accessories. The overall shape of the rattles consists of a main form, which was shaped on a lathe and which creates a space for the wooden beads and grooves for the bent ash laths. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
APPLUM commercial / komerčné, 2007 Hrkálky stvárňujú ovocné plody ako je slivka, jablko alebo aj hruška. Hrkálky sú z prírodného materiálu ako je drevo a malé kožené doplnky. Celkový tvar hrkálok spočíva z vysústruženej hlavnej formy ktorá vytvára priestor pre drevené koralky a drážky pre ohnuté jaseňové lamely. Rattles are illustrating fruit such as plum, apple or pear. Rattles are made of natural material such as wood and small leather accessories. The overall shape of the rattles consists of a main form, which was shaped on a lathe and which creates a space for the wooden beads and grooves for the bent ash laths. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
animované lgo Matúša Astraba
APPLUM commercial / komerčné, 2007 Hrkálky stvárňujú ovocné plody ako je slivka, jablko alebo aj hruška. Hrkálky sú z prírodného materiálu ako je drevo a malé kožené doplnky. Celkový tvar hrkálok spočíva z vysústruženej hlavnej formy ktorá vytvára priestor pre drevené koralky a drážky pre ohnuté jaseňové lamely. Rattles are illustrating fruit such as plum, apple or pear. Rattles are made of natural material such as wood and small leather accessories. The overall shape of the rattles consists of a main form, which was shaped on a lathe and which creates a space for the wooden beads and grooves for the bent ash laths. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF:
APPLUM commercial / komerčné, 2007 Hrkálky stvárňujú ovocné plody ako je slivka, jablko alebo aj hruška. Hrkálky sú z prírodného materiálu ako je drevo a malé kožené doplnky. Celkový tvar hrkálok spočíva z vysústruženej hlavnej formy ktorá vytvára priestor pre drevené koralky a drážky pre ohnuté jaseňové lamely. Rattles are illustrating fruit such as plum, apple or pear. Rattles are made of natural material such as wood and small leather accessories. The overall shape of the rattles consists of a main form, which was shaped on a lathe and which creates a space for the wooden beads and grooves for the bent ash laths. POD ZÁŠTITOU / UNDER THE AEGIS OF: