WORKS

ABOUT

CONTACT

ZVIERATÁ / ANIMALS commercial / komerčné, 2009 - ... Séria fotografií ktorú spája tematika zvierat. Na fotografiách kladiem veľký dôraz na prostredie v ktorom sa konkrétne zviera nachádza. Prostredie sa tu často stáva hlavným prvkom bez ktorého by kompozícia a samotný dojem z fotografie nefungoval. Zviera tu je objektom v kompozične, farebne, svetelne alebo obsahovo zaujímavom prostredí ktoré je preňho prirodzené či už v prírode alebo človekom vytvorenom prostredí. A series of photographs which are connected by the common theme of animals. In the photographs, I put great emphasis on the environment in which the particular animal is located. The environment is often the main element without which the composition and the impression of the photography itself would not work. The animal here is an object in a space, which is interesting by its composition, colour, light or content and which is natural to it eitherit is a natural or man-made environment.

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

- rozmery / size: [ 25 x 25 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
ZVIERATÁ / ANIMALS commercial / komerčné, 2009 - ... Séria fotografií ktorú spája tematika zvierat. Na fotografiách kladiem veľký dôraz na prostredie v ktorom sa konkrétne zviera nachádza. Prostredie sa tu často stáva hlavným prvkom bez ktorého by kompozícia a samotný dojem z fotografie nefungoval. Zviera tu je objektom v kompozične, farebne, svetelne alebo obsahovo zaujímavom prostredí ktoré je preňho prirodzené či už v prírode alebo človekom vytvorenom prostredí. A series of photographs which are connected by the common theme of animals. In the photographs, I put great emphasis on the environment in which the particular animal is located. The environment is often the main element without which the composition and the impression of the photography itself would not work. The animal here is an object in a space, which is interesting by its composition, colour, light or content and which is natural to it eitherit is a natural or man-made environment.
animované lgo Matúša Astraba
ZVIERATÁ / ANIMALS commercial / komerčné, 2009 - ... Séria fotografií ktorú spája tematika zvierat. Na fotografiách kladiem veľký dôraz na prostredie v ktorom sa konkrétne zviera nachádza. Prostredie sa tu často stáva hlavným prvkom bez ktorého by kompozícia a samotný dojem z fotografie nefungoval. Zviera tu je objektom v kompozične, farebne, svetelne alebo obsahovo zaujímavom prostredí ktoré je preňho prirodzené či už v prírode alebo človekom vytvorenom prostredí. A series of photographs which are connected by the common theme of animals. In the photographs, I put great emphasis on the environment in which the particular animal is located. The environment is often the main element without which the composition and the impression of the photography itself would not work. The animal here is an object in a space, which is interesting by its composition, colour, light or content and which is natural to it eitherit is a natural or man-made environment.
ZVIERATÁ / ANIMALS commercial / komerčné, 2009 - ... Séria fotografií ktorú spája tematika zvierat. Na fotografiách kladiem veľký dôraz na prostredie v ktorom sa konkrétne zviera nachádza. Prostredie sa tu často stáva hlavným prvkom bez ktorého by kompozícia a samotný dojem z fotografie nefungoval. Zviera tu je objektom v kompozične, farebne, svetelne alebo obsahovo zaujímavom prostredí ktoré je preňho prirodzené či už v prírode alebo človekom vytvorenom prostredí. A series of photographs which are connected by the common theme of animals. In the photographs, I put great emphasis on the environment in which the particular animal is located. The environment is often the main element without which the composition and the impression of the photography itself would not work. The animal here is an object in a space, which is interesting by its composition, colour, light or content and which is natural to it eitherit is a natural or man-made environment.
animované lgo Matúša Astraba
ZVIERATÁ / ANIMALS commercial / komerčné, 2009 - ... Séria fotografií ktorú spája tematika zvierat. Na fotografiách kladiem veľký dôraz na prostredie v ktorom sa konkrétne zviera nachádza. Prostredie sa tu často stáva hlavným prvkom bez ktorého by kompozícia a samotný dojem z fotografie nefungoval. Zviera tu je objektom v kompozične, farebne, svetelne alebo obsahovo zaujímavom prostredí ktoré je preňho prirodzené či už v prírode alebo človekom vytvorenom prostredí. A series of photographs which are connected by the common theme of animals. In the photographs, I put great emphasis on the environment in which the particular animal is located. The environment is often the main element without which the composition and the impression of the photography itself would not work. The animal here is an object in a space, which is interesting by its composition, colour, light or content and which is natural to it eitherit is a natural or man-made environment.
ZVIERATÁ / ANIMALS commercial / komerčné, 2009 - ... Séria fotografií ktorú spája tematika zvierat. Na fotografiách kladiem veľký dôraz na prostredie v ktorom sa konkrétne zviera nachádza. Prostredie sa tu často stáva hlavným prvkom bez ktorého by kompozícia a samotný dojem z fotografie nefungoval. Zviera tu je objektom v kompozične, farebne, svetelne alebo obsahovo zaujímavom prostredí ktoré je preňho prirodzené či už v prírode alebo človekom vytvorenom prostredí. A series of photographs which are connected by the common theme of animals. In the photographs, I put great emphasis on the environment in which the particular animal is located. The environment is often the main element without which the composition and the impression of the photography itself would not work. The animal here is an object in a space, which is interesting by its composition, colour, light or content and which is natural to it eitherit is a natural or man-made environment.