WORKS

ABOUT

CONTACT

ANALÓGOVÁ KRAJINA / ANALOG LAND artistic / umelecké, 2011 - ... Séria analógových fotografií ktorú spája obsahová stránka ktorou je krajina. Fotografie sa dostávajú z nasnímania na film až na materiál s svetlo-citlivou vrstvou. Snímky sú vyvolané klasickým chemickým procesom v temnej komore na fotografický papier alebo aquareloý papier s nanesenou fotografickou emulziou. Kolekcia ostáva otvorená ďalším vyvolaným záberom. A series of analogue photos which are connected to each other by the content which is the landscape. Photographs come from film shooting up to the material with a light-sensitive layer. Images are developed by a classical chemical process in a darkroom on photographic paper or aquarelle paper with a photographic emulsion applied. The collection remains open for more developed shots.

- rozmery / size: [ 47 x 35 ] cm -

- rozmery / size: [ 61 x 47 ] cm -

- rozmery / size: [ 51 x 31 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 30 x 30 ] cm -

- rozmery / size: [ 20 x 20 ] cm -

- rozmery / size: [ 55 x 47 ] cm -

MATÚŠ ASTRAB

independent artist

animované lgo Matúša Astraba
 official page CREATED By MATUs ASTRAB © 2018
ANALÓGOVÁ KRAJINA / ANALOG LAND artistic / umelecké, 2011 - ... Séria analógových fotografií ktorú spája obsahová stránka ktorou je krajina. Fotografie sa dostávajú z nasnímania na film až na materiál s svetlo-citlivou vrstvou. Snímky sú vyvolané klasickým chemickým procesom v temnej komore na fotografický papier alebo aquareloý papier s nanesenou fotografickou emulziou. Kolekcia ostáva otvorená ďalším vyvolaným záberom. A series of analogue photos which are connected to each other by the content which is the landscape. Photographs come from film shooting up to the material with a light-sensitive layer. Images are developed by a classical chemical process in a darkroom on photographic paper or aquarelle paper with a photographic emulsion applied. The collection remains open for more developed shots.
animované lgo Matúša Astraba
ANALÓGOVÁ KRAJINA / ANALOG LAND artistic / umelecké, 2011 - ... Séria analógových fotografií ktorú spája obsahová stránka ktorou je krajina. Fotografie sa dostávajú z nasnímania na film až na materiál s svetlo-citlivou vrstvou. Snímky sú vyvolané klasickým chemickým procesom v temnej komore na fotografický papier alebo aquareloý papier s nanesenou fotografickou emulziou. Kolekcia ostáva otvorená ďalším vyvolaným záberom. A series of analogue photos which are connected to each other by the content which is the landscape. Photographs come from film shooting up to the material with a light-sensitive layer. Images are developed by a classical chemical process in a darkroom on photographic paper or aquarelle paper with a photographic emulsion applied. The collection remains open for more developed shots.
ANALÓGOVÁ KRAJINA / ANALOG LAND artistic / umelecké, 2011 - ... Séria analógových fotografií ktorú spája obsahová stránka ktorou je krajina. Fotografie sa dostávajú z nasnímania na film až na materiál s svetlo-citlivou vrstvou. Snímky sú vyvolané klasickým chemickým procesom v temnej komore na fotografický papier alebo aquareloý papier s nanesenou fotografickou emulziou. Kolekcia ostáva otvorená ďalším vyvolaným záberom. A series of analogue photos which are connected to each other by the content which is the landscape. Photographs come from film shooting up to the material with a light-sensitive layer. Images are developed by a classical chemical process in a darkroom on photographic paper or aquarelle paper with a photographic emulsion applied. The collection remains open for more developed shots.
animované lgo Matúša Astraba
ANALÓGOVÁ KRAJINA / ANALOG LAND artistic / umelecké, 2011 - ... Séria analógových fotografií ktorú spája obsahová stránka ktorou je krajina. Fotografie sa dostávajú z nasnímania na film až na materiál s svetlo-citlivou vrstvou. Snímky sú vyvolané klasickým chemickým procesom v temnej komore na fotografický papier alebo aquareloý papier s nanesenou fotografickou emulziou. Kolekcia ostáva otvorená ďalším vyvolaným záberom. A series of analogue photos which are connected to each other by the content which is the landscape. Photographs come from film shooting up to the material with a light-sensitive layer. Images are developed by a classical chemical process in a darkroom on photographic paper or aquarelle paper with a photographic emulsion applied. The collection remains open for more developed shots.
ANALÓGOVÁ KRAJINA / ANALOG LAND artistic / umelecké, 2011 - ... Séria analógových fotografií ktorú spája obsahová stránka ktorou je krajina. Fotografie sa dostávajú z nasnímania na film až na materiál s svetlo-citlivou vrstvou. Snímky sú vyvolané klasickým chemickým procesom v temnej komore na fotografický papier alebo aquareloý papier s nanesenou fotografickou emulziou. Kolekcia ostáva otvorená ďalším vyvolaným záberom. A series of analogue photos which are connected to each other by the content which is the landscape. Photographs come from film shooting up to the material with a light-sensitive layer. Images are developed by a classical chemical process in a darkroom on photographic paper or aquarelle paper with a photographic emulsion applied. The collection remains open for more developed shots.